Τεχνοοικονομική μελέτη δικτύων 5G

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τεχνοοικονομική μελέτη δικτύων 5G

Κουσουλός, Αθανάσιος Σ.

Αναμένεται ότι οι κινητοί και ασύρματοι όγκοι κυκλοφορίας θα αυξηθούν σημαντικά μέσα στην επόμενη δεκαετία. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι θα υπάρχει ανάγκη για 1000 φορές μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, μικρότερη end to end καθυστέρηση, μεγαλύτερο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών και 10-100 φορές μεγαλύτερο ρυθμό χρήσης δεδομένων. Η παγκόσμια κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε κατά 70% το 2012 και αναμένεται να αυξηθεί σταθερά κατά 66% από το 2012 έως το τέλος του 2017. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει 13πλάσια αύξηση μέχρι τότε. Για να είναι έτοιμος να φιλοξενήσει αυτή την ανάπτυξη, ο κλάδος της ασύρματης επικοινωνίας χρειάζεται πρόσθετο φάσμα και καινοτομία πολιτικής. Περισσότερο από οτιδήποτε, υπάρχει ανάγκη για απεριόριστη χωρητικότητα. Η βιομηχανία άρχισε να αναζητά την ενίσχυση της υπάρχουσας χωρητικότητας κατά 1000 φορές. Ως εκ τούτου, οι OMNs (Mobile Networks Operator) πρέπει να σχεδιάσουν την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G σε 5G μέχρι το 2020, το οποίο είναι το αναμενόμενο έτος για την έναρξη του 5G. Παρακάτω εξετάζεται μια τεχνικοοικονομική ανάλυση και μια προσέγγιση μαθηματικής μοντελοποίησης. Επίσης, προτείνεται ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης για να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της κινητής ευρυζωνικότητας. Τα δύο βασικά στοιχεία κόστους, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι λειτουργικές δαπάνες συγκρίθηκαν με τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν κατά την περίοδο ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 5G είναι πολύ επωφελές, όχι μόνο λόγω του χαμηλότερου κόστους του σε σχέση με το 4G LTE, αλλά και λόγω της αύξησης των μέσων καταναλώσεων δεδομένων που προσφέρουν οι κινητές τεχνολογίες 5G και της αύξησης του αριθμού των χρηστών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κινητή τηλεφωνία
Τεχνοοικονομική
5G
κινητές επικοινωνίες
Ανάλυση
Συστήματα κινητής τηλεφωνίας
Τηλεπικοινωνία - Ελλάδα
Διαδικτύωση (Τηλεπικοινωνία)
Δίκτυα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.