Εξόρυξη γνώσης από ιστορικά δεδομένα κίνησης (Google maps history)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εξόρυξη γνώσης από ιστορικά δεδομένα κίνησης (Google maps history)

Μπούρας, Γρηγόριος Α.

Η ανάπτυξη των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) παρέχει στους χρήστες τους ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών. Μέσα σε αυτές τις πληροφορίες περιέχονται και αυτές της καταγραφής γεωγραφικών συντεταγμένων με χρονοσφραγίδα. Η καταγραφή αυτή μπορεί να γίνει με διάφορους τόπους, είτε στη συσκευή, είτε σε κάποιο κεντρικό server. Στη περίπτωση που μελετάμε, γίνεται με την χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας της Google. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο, το οποίο ο χρήστης μπορεί να το αποκτήσει μέσα από τον ιστότοπο του λογαριασμού του στην Google. Η παρούσα εργασία στοχεύει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την ανάλυση των δεδομένων κίνησης από τα αρχεία αυτής της μορφής, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστη καθώς και τις συνήθειες του. Η ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής θα γίνει σε γλώσσα Java.Αναλυτικότερα, στο πρώτο επίπεδο της εργασίας η ανάλυση στοχεύει στον εντοπισμό τοποθεσιών όπου περνά αρκετή ώρα ο χρήστης. Στην συνέχεια εντοπίζει τους τύπους κινήσεων που προτιμά ο χρήστης για τις μετακινήσεις τους μεταξύ αυτών των τοποθεσιών. Τέλος βρίσκει τις διαδρομές του χρήστη και εξάγει αυτές που κάνει πιο συχνά. Στο δεύτερο επίπεδο της εργασίας χρησιμοποιούμε την πληροφορία για τις συχνές τοποθεσίες που περνά την ώρα του ο χρήστης και με την βοήθεια του ΟpenStreetMap API βρίσκουμε τι υπάρχει σε αυτήν την τοποθεσία. Τέλος εξάγουμε την γνώση αυτή σε ένα αρχείο, το οποίο περιέχει της συνήθειες του χρήστη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Συσταδοποίηση
Χάρτες Google
Σημεία ενδιαφέροντος
Συχνές διαδρομές
OpenStreetMaps
Διαδίκτυο (Internet)
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.