Οι Έλληνες και η υπεύθυνη κατανάλωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Οι Έλληνες και η υπεύθυνη κατανάλωση

Αμβροσίου, Αφροδίτη Δ.

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σύγχρονου Έλληνα πράσινου καταναλωτή, καθώς και οι προσδιοριστικοί, παρακινητικοί αλλά και ανασταλτικοί παράγοντες της κατανάλωσης πράσινων προϊόντων στους Έλληνες. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου 2015 και Ιανουαρίου 2016. Η επιλογή του δείγματος έγινε με απλή δειγματοληψία και περιλαμβάνει τυχαίο δείγμα Ν=558 ατόμων. Το δείγμα αποτελείται κατά 49,1% από άντρες και κατά 50,9% από γυναίκες, με ηλικία από 19 έως 77 ετών με μ.ο. ηλικίας τα 45,59 έτη.Από τους δημογραφικούς παράγοντες, το φύλο των ερωτώμενων και το ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της πράσινης κατανάλωσης. Στην τάση για πράσινη κατανάλωση υπερτερούν οι γυναίκες και όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 16.000€ έναντι των υπολοίπων. Αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικοί παρακινητικοί παράγοντες της κατανάλωσης πράσινων προϊόντων η τάση των ερωτώμενων να τιμωρούν μέσω της κατανάλωσης, να συμμετέχουν στα κοινά, να προτιμούν τα οικολογικά πιστοποιημένα προϊόντα, να ανακυκλώνουν και να διαβάζουν τα χαρακτηριστικά ή τα συστατικά του προϊόντος πριν το αγοράσουν. Η φιλική προς το περιβάλλον πίστη των ερωτώμενων πως αν κατανάλωναν υπεύθυνα, θα ήταν ο κόσμος πιο βιώσιμος περιβαλλοντικά αποδεικνύεται επίσης στατιστικά σημαντικός παρακινητικός παράγοντας της πράσινης κατανάλωσης. Ανασταλτικός παράγοντας της πράσινης κατανάλωσης αποτελεί η μη φιλική προς το περιβάλλον τάση των ερωτώμενων να χρησιμοποιούν στα ψώνια την κοινή πλαστική σακούλα μίας χρήσης.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

πράσινα προϊόντα
Καταναλωτές - Ελλάδα
οικολογική πιστοποίηση
πράσινη κατανάλωση
διατεταγμένη παλινδρόμηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-01-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.