Συναισθηματική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Sentiment analysis
Συναισθηματική ανάλυση

Δωρίτης, Δημήτριος Παναγιώτης Α.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο “Sentiment Analysis” έχει ως βασικό της στόχο τη δημιουργία μιας δικτυακής εφαρμογής, μέσω της χρήσης jsp javascript και jquery, που θα παρέχει στον χρήστη μία εκτίμηση της πολικότητας του κειμένου όσον αφορά τη συναισθηματική του προδιάθεση, καθώς και στατιστικά που θα εξηγούν την απόφαση της. Η Εφαρμογή που εν τέλει δημιουργήθηκε, παρέχει την υπηρεσία αυτή, σε αγγλικά, καθώς και ελληνικά. Αρχικά,αναλύονται ορισμένες έννοιες, όπως η εξόρυξη δεδομένων, προκειμένου να εξηγήσουμε τους στόχους του γενικού αντικειμένου της συναισθηματικής ανάλυσης, καθώς επίσης και τους τρόπους που αυτή υλοποιείται. Στην συνέχεια θα, αναφερθούν αναλυτικά, όλα τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής. Πρώτα θα αναφερθούμε στο WordNet, που αποτέλεσε τη βάση της δημιουργίας του του SentiWordNet 3.0, εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για κατηγοριοποίηση συναισθημάτων και εξόρυξη απόψεων(Baccianella, Esuli, and Sebastiani, n.d.), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. Σαφώς θα αναλυθεί και η λειτουργία του SentiWordNet. Θα αναφερθούν και οι γλώσσες προγραμματισμού τις οποίες χρησιμοποίηση η εφαρμογή Sentiment Analysis, δηλαδή η JSP και η Javascript, καθώς και η βιβλιοθήκη της Javascript, Jquery. Εν συνεχεία, αναλύεται η λειτουργικότητα της δημιουργηθείσας εφαρμογής, η σύνδεσή της με το SentiWordNet καθώς και οι παράγοντες που χρειάστηκε να ληφθούν υπόψιν κατά την υλοποίησή της. Μελετάται ο κώδικας της εφαρμογής και παρουσιάζονται παραδείγματα αποτελεσμάτων ανάλογα με το δοθέν κείμενο. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, έχει πραγματοποιηθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων με την ανθρώπινη κρίση η οποία και θα παρουσιαστεί στο τέλος της ανάλυσης μαζί με δυνατές μελλοντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις της εφαρμογής σε επόμενες εκδόσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανάλυση συναισθήματος
Συναισθηματική Ανάλυση
JSP
Javascript
Εξόρυξη Δεδομένων
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.