Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας : εφοδιαστική αλυσίδα και συμπεριφορά καταναλωτή στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας : εφοδιαστική αλυσίδα και συμπεριφορά καταναλωτή στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης

Μπασδέκη, Αλεξάνδρα Νικολέτα Χ.

Η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα και κυρίως στο λιανεμπόριο. Όπως η ανεργία, τα λουκέτα, και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά.Πράγματι, ο εμπορικός κόσμος και οι καταναλωτές διαπιστώνουν τη αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα του λιανεμπορίου σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πρόκειται για προϊόντα που παράγουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη των πελατών τους και τις δυνατότητες μείωσης του κόστους χωρίς την αντίστοιχη μείωση της ποιότητας.Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη γίνεται στα πρώτα κεφάλαια μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την εξέλιξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στο νέο περιβάλλον της κρίσης.Επιπλέον, με τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τόσο από τα ερωτηματολόγια, όσο και από τις καταγραφές των τιμών διαφόρων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε, το προφίλ, τη στάση αλλά και το οικονομικό όφελος των καταναλωτών που προτιμούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καταναλωτές - Οικονομικές απόψεις
ανεργία
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα
Εφοδιαστική
μείωσης του κόστους
μείωση της ποιότητας
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Ανταγωνισμός
Καταναλωτική συμπεριφορά
Ανεργία - Ελλάδα
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.