Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και καταναλωτική συμπεριφορά στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και καταναλωτική συμπεριφορά στον τραπεζικό τομέα

Λαχανά, Κοραλία Α.

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την καταναλωτική συμπεριφορά στον τραπεζικό τομέα της Ελλάδας κατά την οικονομική κρίση. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις των Ελλήνων πελατών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των τραπεζών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε 100 καταναλωτές και πελάτες τραπεζών στην Αττική, κατά την περίοδο 4 Ιανουαρίου 2018 έως 25 Ιανουαρίου 2018. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο και το εισόδημα, αλλά και ερωτήσεις σχετικές με την ενημερότητα και την άποψη των καταναλωτών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον τραπεζικό κλάδο. Από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων διαπιστώνεται ότι το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο είναι βασικοί παράγοντες για την συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς τις κοινωνικά υπεύθυνες τράπεζες. Μάλιστα, από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η πλειοψηφία του δείγματος δεν έχει καμία ενημέρωση από τις τράπεζες που συναλλάσσονται σχετικά με τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιούν, ενώ οι ίδιοι πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι οι τράπεζες οφείλουν να έχουν κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

καταναλωτική συμπεριφορά
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
Καταναλωτική συμπεριφορά
τράπεζες
περιβάλλον
καταναλωτής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.