Γεωγραφική αναδιάρθρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων στην Αττική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Γεωγραφική αναδιάρθρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων στην Αττική

Μπάλα, Βασιλική Χ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των δικτύων των καταστημάτων, που εφαρμόζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του λιανικού εμπορίου τροφίμων στην ηπειρωτική ζώνη της Περιφέρειας Αττικής.Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή, η οποία περιγράφει αναλυτικά τον σκοπό εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής. Παρουσιάζει τη σημαντικότητα του θέματος της ανάπτυξης του λιανικού εμπορίου τροφίμων και αναφέρει την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τις επιπτώσεις της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στις καταναλωτικές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών πριν και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική ανάλυση των βασικών επιπτώσεων στον κλάδο το ελληνικού λιανικού εμπορίου τροφίμων.Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι στρατηγικές που αναπτύσσουν οι μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου τροφίμων στα πλαίσια του μεγάλου ανταγωνισμού που διέπει τον κλάδο. Γίνεται αναφορά τόσο σε στοιχεία από την ελληνική αγορά όσο και στοιχεία από το εξωτερικό.Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εστίαση στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου τροφίμων που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εντοπίσει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο δίκτυο των καταστημάτων τους. Επιπλέον να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών που ακολουθούν ώστε να ισχυροποιήσουν την θέση τους.Το καταληκτικό κεφάλαιο της εργασίας συνοψίζει, σε μορφή συμπερασμάτων, τα βασικά ευρήματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Οικονομική
Αττική
Σούπερ μαρκετ
αναδιάρθρωση
Γεωγραφία
λιανικό εμπόριο τροφίμων
Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο
στρατηγικές
Λιανικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.