Διερεύνηση ανάπτυξης μεθοδολογίας διαχρονικής παρακολούθησης εδαφικής παραμόρφωσης ηφαιστείου με βάση το ανοιχτού κώδικα λογισμικό SNAP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Διερεύνηση ανάπτυξης μεθοδολογίας διαχρονικής παρακολούθησης εδαφικής παραμόρφωσης ηφαιστείου με βάση το ανοιχτού κώδικα λογισμικό SNAP

Μπαντουβάκη, Κωνσταντίνα Μ.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προσφέρει πολλές νέες δυνατότητες, όπως την ύπαρξη των ελεύθερων λογισμικών και δορυφορικών δεδομένων μέσω των οποίων έχει αναπτυχθεί η παρατήρηση της γης από το διάστημα, συμβάλλοντας έτσι στη παρακολούθηση επικίνδυνων φυσικών φαινομένων. Το ελεύθερο λογισμικό SNAP αποτελεί μια καινούρια εφαρμογή στην επιστημονική κοινότητα της γεωπληροφορικής με την οποία ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί δορυφορικές εικόνες και εικόνες ραντάρ. Στην συγκεκριμένη εργασία σκοπός είναι η δημιουργία διαχρονικών δεδομένων μέσω αυτής της εφαρμογής και του εργαλείου της band_math με την χρήση εικόνων ραντάρ του δορυφόρου Sentinel-1A από την πλατφόρμα Copernicus Hub. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η τεχνική θα εφαρμοστεί πιλοτικά για το νησί της Σαντορίνης καλύπτοντας το πρώτο εξάμηνο του 2017, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ηφαιστείου. Ο υπολογισμός της εδαφικής παραμόρφωσης μέσω των συμβολογραφημάτων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου. Αυτή η διαδικασία θα προσφέρει την ικανότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί το λογισμικό όχι μόνο για την δημιουργία απλών συμβολογραφημάτων αλλά και για πιο σύνθετες διαδικασίες, όπως η δημιουργία διαχρονικών δεδομένων χωρίς την χρήση άλλων εμπορικών λογισμικών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

διαχρονικά δεδομένα
Γεωγραφία - Λογισμικό
Εδαφολογία
ηφαίστειο Σαντορίνης
Sentinel-1
Συσσώρευση φάσεων
Γεωλογία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Σαντορίνη
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
SNAP
Εξόρυξη δεδομένων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.