Διατροφικές συνήθειες παιδιών με προβλήματα νεφρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διατροφικές συνήθειες παιδιών με προβλήματα νεφρών

Παπαλέξη, Δήμητρα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την διαιτητική πρόσληψη και τις διατροφικές συμπεριφορές παιδιών (ηλικίας 4-12 ετών) με προβλήματα των νεφρών και να πραγματοποιήσει σύγκριση με μια ομάδα υγιών παιδιών (ομάδα ελέγχου). Συμμετείχαν 18 παιδιά, 9 ασθενείς και 9 μάρτυρες. Στα πλαίσια της διαιτητικής πρόσληψης πραγματοποιήθηκαν δυο ανακλήσεις 24ώρου, ένα ερωτηματολόγιο KIDMED, και δυο ανακλήσεις φυσικής δραστηριότητας (στα πλαίσια της οποίας συμπληρώθηκαν και οι καθιστικές δραστηριότητες). Μετά από ανάλυση των τροφίμων στο πρόγραμμα Nutritionist Pro, το διαχωρισμό τους σε 18 επιλεγμένες ομάδες τροφίμων και σε 8 είδη γευμάτων (ανάλογα με τα τρόφιμα που περιλαμβάνονταν σε αυτά), προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: το ερωτηματολόγιο KIDMED είχε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες παιδιών, με τα ασθενή παιδιά να σημειώνουν μικρότερη βαθμολογία σε σχέση με τα υγιή και να κατατάσσονται στην ομάδα με την κακή διατροφική κατάσταση. Επίσης, τάση στατιστικής σημαντικότητας παρατηρήθηκε στην κατανάλωση δυο ομάδων τροφίμων των φρούτων και φυσικών χυμών και των γαλακτοκομικών προιόντων, ενώ στα μακρο- και μικρο- θρεπτικά συστατικά η πρόσληψη βιταμίνης C και του ασβεστίου, στο % της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης λιπιδίων, και των κορεσμένων λιπαρών διέφερε στις δυο ομάδες παιδιών. Σε όλες τις περιπτώσεις τα ασθενή παιδιά κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες σε σχέση με τα υγιή παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Τέλος μια τάση στατιστικής σημαντικότητας παρατηρήθηκε και στην φυσική δραστηριότητα με τα υγιή παιδιά να πραγματοποιούν περισσότερες φυσικές δραστηριότητες, ενώ τα ασθενή περισσότερες καθιστικές δραστηριότητες. Συμπερασματικά, η μελέτη μας έδωσε μια γενική εικόνα των διατροφικών συνηθειών και των προτιμήσεων των ασθενών παιδιών, αλλά και των πιθανών ελλείψεων θρεπτικών συστατικών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Νεφρά - Ασθένειες
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Food habits - Children
Ιχνοστοιχεία στη διατροφή
Trace elements in nutrition
Renals - Diseases

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.