Γεωγραφική κατανομή της βροχοπτώσης στο Νομό Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Γεωγραφική κατανομή της βροχοπτώσης στο Νομό Σερρών

Νιγριτινός, Στέργιος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η γεωγραφική κατανομή της βροχόπτωσης στο νομό Σερρών. Για την μελέτη των βροχομετρικών χαρακτηριστικών της περιοχής έγινε συλλογή πρωτογενών δεδομένων έντεκα μετεωρολογικών σταθμών που αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο 1967-2003 και καλύπτουν επαρκώς όλη την έκταση του νομού. Εκτιμήθηκαν οι μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές βροχόπτωσης για κάθε σταθμό και σχεδιάστηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα ετήσιας κύμανσης. Για την διερεύνηση της σχέσης ύψους βροχής-υψομέτρου εκτιμήθηκε η βροχοβαθμίδα τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Σχεδιάστηκαν διαγράμματα της τάσης των μέσων ετήσιων τιμών βροχόπτωσης για την τελευταία τριακονταετία. Τέλος, για την απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής της βροχής στο νομό σχεδιάστηκαν βροχομετρικοί χάρτες για κάθε μήνα και για το σύνολο του έτους. Συμπερασματικά, οι μέγιστες τιμές βροχόπτωσης σημειώνονται τον χειμώνα και οι ελάχιστες το καλοκαίρι, χωρίς όμως αυτές να είναι αμελητέες. Στο νομό επικρατεί μια ισοκατανομή της βροχόπτωσης στις εποχές του έτους. Τα ύψη βροχής σχετίζονται άμεσα με το ανάγλυφο του νομού, ενώ οι μεγαλύτερες ετήσιες τιμές σημειώνονται από τους σταθμούς που βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Οι βορειοανατολικές περιοχές του νομού παρουσιάζουν μεγαλύτερα ύψη βροχής σε σχέση με τις νοτιοδυτικές. Τέλος, η τάση της βροχόπτωσης που σημειώνεται κατά την τελευταία τριαντακοταετία είναι πτωτική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Rain and rainfall - Greece - Serres (Nome)
Βροχή και βροχοπτώσεις - Γεωγραφική κατανομή
Βροχή και βροχοπτώσεις - Ελλάδα - Σέρρες (Νομός)
Rain and rainfall distribution

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.