Διακίνηση δρεπτών ανθέων: πρακτικές και προοπτικές με βάση τα σύγχρονα logistics

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διακίνηση δρεπτών ανθέων: πρακτικές και προοπτικές με βάση τα σύγχρονα logistics

Γαβανάς, Τριαντάφυλλος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι διεργασίες οι οποίες, είναι απαραίτητες για την σύνδεση των παραγωγών και των καταναλωτών στο χώρο των δρεπτών ανθέων (κομμένων φρέσκων λουλουδιών). Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι χώρες, οι οποίες καλλιεργούν τα δρεπτά άνθη, τα οποία και προορίζουν για διεθνή εμπορία. Ακόμη μελετάται η περίπτωση της Ολλανδίας, ως χώρα, η οποία έχει την κεντρική και σημαντικότερη αναδιανομή των δρεπτών ανθέων σε όλο τον κόσμο. Παρουσιάζονται οι τρόποι συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και επεξεργασίας αυτών. Για την περίπτωση της Ελλάδας μελετάται η καλλιέργεια των δρεπτών ανθέων οι εισαγωγές αυτών και η κεντρική ανθαγορά στην Αθήνα καθώς και η προοπτική δημιουργίας κεντρικής ανθαγοράς βορείου Ελλάδος στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Physical distribution of goods
Εφοδιαστική - Διοίκηση και οργάνωση
Φυσική διανομή αγαθών
Business logistics - Management
Εφοδιαστική
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.