Αξιοποίηση της συμβολομετρικής συνοχής από δορυφορικές εικόνες ERS στη δημιουργία θεματικών χαρτών κάλυψης γης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αξιοποίηση της συμβολομετρικής συνοχής από δορυφορικές εικόνες ERS στη δημιουργία θεματικών χαρτών κάλυψης γης

Κουρκούλη, Πηνελόπη

Η παρούσα εργασία, της οποίας το θέμα είναι η συμβολομετρική συνοχή σε σχέση με τους τύπους κάλυψης της γης, χρησιμοποιήθηκαν 22 εικόνες Ραντάρ, του δορυφόρου ERS, οι οποίες καλύπτουν χωρικά την περιοχή της Αθήνας και χρονικά της περίοδο 1992-1999. Έπειτα από την παραγωγή των εικόνων συνοχής, με χρονική διαφορά ανάμεσα στις 138 και 1335 ημέρες, εφαρμόστηκε μία διαδικασία παραγωγής της τελικής εικόνας συνοχής απεικονίζοντας τον μέσο όρο των τιμών. Προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να ερμηνευθούν στατιστικά οι ιδιότητες των επιλεγμένων περιοχών εδαφικής κάλυψης, σε σχέση πάντα με την εικόνα συνοχής, χρησιμοποιήθηκε μια εικόνα υψηλής ανάλυσης QuicBird. Επικαλύπτοντας την εικόνα συνοχής στην εικόνα QuickBird, αυτό επιτρέπει την συσχέτιση του βαθμού συνοχής με χαρακτηριστικά και ιδιότητες του αστικού περιβάλλοντος. Κατά κύριο λόγο οι αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό συνοχής ενώ περιοχές με βλάστηση από χαμηλό βαθμό συνοχής. Τέλος, με την βοήθεια των παραπάνω δεδομένων εφαρμόστηκαν δυο κατηγορίες ταξινομήσεων (ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη) με σκοπό την τελική δημιουργία χαρτών κάλυψης γης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χαρτογραφία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Cartography - Greece - Attica (Nome) - Athens

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.