Διερεύνηση της προσαρμογής στο σχολείο των μεταναστών μαθητών από τη Βόρεια Ήπειρο Αλβανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διερεύνηση της προσαρμογής στο σχολείο των μεταναστών μαθητών από τη Βόρεια Ήπειρο Αλβανίας

Κόλα, Μαρία Εμανουέλα

Η έρευνα έχει δείξει ότι η πλειοψηφία των μεταναστών μαθητών αντιμετώπιζε προβλήματα κατά την παρακολούθησή τους στο σχολείο (Unisef ,2001) Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις δυσκολίες στην προσαρμογή των μεταναστών μαθητών από τη Βόρεια Ήπειρο Αλβανίας, στο ελληνικό σχολείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 15 γηγενείς μαθητές και 15 μετανάστες από τη Β.Η. Αλβανίας, μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους. Οι συμμετέχοντες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών (SDQ-Hel). (Goodman, 1997, Μπίμπου-Νάκου, Στογιαννίδου, Κιοσέογλου & Παπαγεωργίου, 2002). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 25 προτάσεις οι οποίες αξιολογούσαν δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά των παιδιών και εφήβων και χωρίζονταν σε πέντε κλίμακες: δυσκολία στην προσοχή, συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς-διαγωγής, προβλήματα στη σχέση με συνομηλίκους και προ-κοινωνικές δεξιότητες-επιθυμητή θετική κοινωνική συμπεριφορά (η τάση του ατόμου να προσφέρει στο συνάνθρωπό του). Επιπλέον οι ερωτηθέντες έδωσαν πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οι μαθητές παρακολουθούν ιδιαίτερα/φροντιστηριακά μαθήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τόσο οι Έλληνες γονείς όσο και οι μετανάστες από τη Β.Η. Αλβανίας ανησυχούν για τις δυσκολίες των παιδιών τους, δυσκολίες που και τα ίδια τα παιδιά παραδέχονται ότι υπάρχουν. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι ενώ οι μετανάστες μαθητές πιστεύουν πως έχουν περισσότερες δυσκολίες από τους γηγενείς συμμαθητές τους, σε μερικούς τομείς οι μετανάστες γονείς εκφράζουν την αντίθετη άποψη, σε αντίθεση πάλι με τους Έλληνες γονείς που πιστεύουν πως και τα δικά τους παιδιά αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες. Τα αποτελέσματα έχουν σημαντικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Immigrants - Education - Greece
Κοινωνική ενσωμάτωση
Μετανάστες - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Social integration

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.