Διαχείριση πόσιμου νερού στην πόλη της Λεμεσού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαχείριση πόσιμου νερού στην πόλη της Λεμεσού

Αντωνίου, Νάγια

Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαχείριση του πόσιμου νερού που γίνεται στη Λεμεσό, σε μια πόλη της Κύπρου. Το νησί αντιμετωπίζει μακροχρόνια προβλήματα διαθεσιμότητας νερού, εφόσον η βροχόπτωση σπάνια είναι ικανοποιητική. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχουν προβεί στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Ανάμεσά τους ανήκει η κατασκευή διυλιστηρίων νερού, μονάδων αφαλάτωσης, φραγμάτων, υδατοδεξαμενών και άλλων αρδευτικών έργων. Στόχος όλων αυτών είναι η απεξάρτηση από το νερό της βροχόπτωσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και υδρευτικών αναγκών των κατοίκων αστικών και μη κέντρων, εμποροβιομηχανικών και τουριστικών σκοπών. Επιπλέον, εφόσον η Κύπρος αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εναρμοστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί κάποιο έργο από αυτά που έχουν σχεδιαστεί. Η κυπριακή μάλιστα κυβέρνηση υιοθετεί κάποια μέτρα ώστε να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με την κατάσταση του υδατικού προβλήματος και προωθεί μέτρα εξοικονόμησης νερού που μπορούν να ακολουθηθούν από τους κατοίκους. Από τη διεξαγωγή της έρευνας που έχει γίνει μέσω διάθεσης ερωτηματολογίων, φαίνεται πως οι κάτοικοι της Λεμεσού έχουν επίγνωση της σοβαρότητας του προβλήματος και είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του. Δε φαίνεται όμως να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την ποιότητα του πόσιμου νερού που τους παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία, γι’ αυτό και πολλοί καταφεύγουν σε άλλες πηγές προμήθειας νερού. Παρόλα αυτά αν λάβουμε υπόψη τη λιγοστή διαθεσιμότητα του νερού, είναι σαφές ότι οι αρμόδιες αρχές καταβάλουν αξιέπαινες προσπάθειες ώστε να υπάρχει συνεχής παροχή άριστης ποιότητας πόσιμου νερού στους Κύπριους καταναλωτές.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Drinking water - Cyprus - Lemesos
υδάτινοι πόροι
Νερό - Διαχείριση
Υδάτινοι πόροι - Κύπρος
Water - Management
διαχείριση
Λεμεσός
Πόσιμο νερό - Κύπρος - Λεμεσός
Πόσιμο νερό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.