Η φυσιογνωμία της πόλης του Πειραιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η φυσιογνωμία της πόλης του Πειραιά

Διβριώτη, Σωτηρία

Η πτυχιακή αυτή εργασία φέρει τον τίτλο «Η Φυσιογνωμία της πόλης του Πειραιά» κι έχει ως στόχο τη μελέτη και ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης του Πειραιά.Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφονται και αναλύονται ορισμένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία μιας πόλης. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζεται η ταυτότητα της πόλης, δηλαδή η γεωγραφική θέση της πόλης, η εξέλιξη της πειραϊκής οικονομίας και τ’ αναπτυξιακά στοιχεία του Πειραιά. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο κοινωνικός εξοπλισμός του Πειραιά, δηλαδή τα κτίρια διοίκησης, τα κτίρια υγείας και πρόνοιας, τα κτίρια πολιτισμού, τα κτίρια εκπαίδευσης, τα κτίρια άθλησης, οι σημαντικότερες δημόσιες υπηρεσίες και σύλλογοι του Πειραιά. Κατόπιν, παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορική εξέλιξη, η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, η εξέλιξη της ονομασίας του Πειραιά, η καλλιτεχνική έκφραση και οι κοινωνικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Πειραιά. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους περιγράφεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλλει στη φυσιογνωμία της πόλης.Στο υπόλοιπο της εργασίας περιγράφεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα για τη φυσιογνωμία της πόλης στους τομείς της οικονομίας, των υποδομών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, για το επίπεδο γνώσης των κατοίκων και για τα υφιστάμενα προβλήματα της πόλης. Στο τέλος της εργασίας διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της φυσιογνωμίας του Πειραιά και κάποιες προσωπικές προτάσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πειραιάς - Κοινωνικές συνθήκες
Πειραιάς - Ιστορία
Piraeus - Social conditions
Piraeus - Economic conditions
Piraeus - History
Πειραιάς - Οικονομικές συνθήκες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.