Η χωρική κατανομή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η χωρική κατανομή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μανωλά, Παναγιώτα

Αρχικά προσπαθήσαμε να περιγράψουμε το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας, το πλαίσιο έρευνας και τις μεθόδους τις οποίες ακολουθήσαμε για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και για την συγγραφή του κειμένου. Αναλύοντας την έννοια της γυναικείας επιχειρηματικότητας όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η επιχειρηματικότητα των γυναικών εξακολουθεί και σήμερα να έχει περιορισμένη θέση και οι γυναίκες σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζονται με διαφορετικές παραμέτρους από ότι οι άντρες σε ότι αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών από κυβερνητικούς και μη οργανισμούς και για την διείσδυση τους στον επιχειρηματικό κόσμο. Ωστόσο οι παράγοντες και τα εμπόδια που λειτουργούν ανατρεπτικά για την δραστηριοποίηση των γυναικών , υπάρχουν σε κάθε χώρα, σε άλλες περισσότερα και σε άλλες λιγότερα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Το θετικό στοιχείο είναι ότι με την πάροδο των χρόνων τα ποσοστά των γυναικών που αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση ολοένα και αυξάνονται και οι προοπτικές για τις γυναίκες συνεχώς και καλυτερεύουν. Κατόπιν εξετάσαμε την εικόνα που παρουσιάζει η Περιφέρεια της Πελοποννήσου για να καταγράψουμε τη δυναμικότητα της περιοχής, το διαχωρισμό του πληθυσμού σε άνδρες και γυναίκες, το μορφωτικό τους επίπεδο και όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να διαμορφώσουν τη δυνητική εξέλιξη της Περιφέρειας, ειδικά όσον αφορά την έναρξη νέων επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες. Αυτό ακριβώς ήταν και το κίνητρο για να καταγράψουμε την προσπάθεια του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών-μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) ο οποίος συγχρηματοδότησε με τη βοήθεια και άλλων φορέων την έναρξη επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Καταγράψαμε τη χωρική κατανομή των εγκεκριμένων επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας και παρατηρήσαμε όπως ήταν αναμενόμενο ότι ο αριθμός τους ήταν σαφώς μεγαλύτερος στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από μεγάλα αστικά κέντρα. Όταν εστιάσαμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρατηρήσαμε ότι ο κάθε νομός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ότι οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν κατανεμήθηκαν ανάλογα μεταξύ των νομών. Τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση της έναρξης μιας επιχείρησης ποικίλουν. Όπως και να έχει πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να παρακαμφθούν όλα εκείνα τα εμπόδια που αποθαρρύνουν την γυναίκες από το να ξεκινήσουν επιχειρηματική δράση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεχή στήριξη τους από τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γυναίκες επιχειρηματιές - Ελλάδα - Πελοπόνησσος
Women-owned business enterprises - Greece - Peloponissos
Επιχειρήσεις - Γυναίκες - Ελλάδα - Πελοπόνησσος
Businesswomen - Greece - Peloponissos

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.