Τα κύματα βαρύτητας (Τσουνάμι) στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης ο Νότιος Κορινθιακός κόλπος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τα κύματα βαρύτητας (Τσουνάμι) στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης ο Νότιος Κορινθιακός κόλπος

Βούλγαρης, Γεράσιμος
Μπατζάκης, Δημήτρης Βασίλης

Η μελέτη της φύσης και των χαρακτηριστικών των κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι) επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της σημασίας τους ως φυσικά φαινόμενα καθώς και των επιπτώσεων που μπορούν να προκαλέσουν στην ολοένα αυξανόμενη σε πληθυσμό παράκτια ζώνη. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στο να προσεγγίσει, κατά το δυνατόν, τις πτυχές του φαινομένου. Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού καθώς και της επιστημονικής προσέγγισης σε ένα επιστημονικό πεδίο με πρωτότυπες μεθόδους ανάλυσης, μας ανατέθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή Κοσμά Παυλόπουλο, στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Γεωγραφίας, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Το θέμα που μας ανατέθηκε είναι, «Τα κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ο νότιος Κοθιακός Κόλπος». Τμήμα αυτής της εργασίας και των πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελεί και μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος 3ΗΑΖ όπου και συμμετέχει το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μαζί με το INGV (Ιstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην πτυχιακή εργασία αποτελούν μέρος ενός συνόλου ερευνητικών εργασιών μιας ευρύτερης ερευνητικής ομάδας και κατά συνέπεια είναι πρωτότυπα και μη δημοσιεύσιμα μέχρι την ολοκλήρωση και παρουσίαση αυτού του προγράμματος. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά τη συλλογή ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά τα κύματα βαρύτητας ως φαινόμενο και ως μελέτες περίπτωσης. Μέσα από την ανάλυση της φύσης των τσουνάμι έγινε προσπάθεια να γίνει κατανοητό πως μπορούν να εντοπιστούν οι αποθέσεις αυτών στη στρωματογραφία της παράκτιας ζώνης. Η μελέτη περίπτωσης αφορά την αναζήτηση στοιχείων στη στρωματογραφία των περιοχών Άκολης και Αλυκής στο νότιο Κορινθιακό κόλπο, ώστε να διαπιστωθεί αν οι περιοχές αυτές έχουν πληγεί από τσουνάμι τους τελευταίους αιώνες και να συνδεθούν , αν αυτό είναι δυνατόν, με σεισμικά και κατολισθητικά φαινόμενα. Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η περιοχή της Άκολης (Άβυθος) έχει πληγεί τουλάχιστον από ένα τσουνάμι τον τελευταίο αιώνα , όπως προκύπτει από τις εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων από την περιοχή. Τέλος στην συζήτηση που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να προταθούν ορισμένοι μηχανισμοί για την εκτίμηση της τρωτότητας και την τυποποίηση της μεθοδολογίας της έρευνας πεδίου μετά την εμφάνιση ενός τσουνάμι.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία
Κύματα βαρύτητας - Ελλάδα - Κορινθιακός κόλπος
Geology
Stratigraphic
Gulf of
Στρωματογραφική
Tsunami - Greece - Corinth

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.