Γεωγραφική κατανομή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης σε υγιής και σε φορείς Α ή Β Μεσογειακής αναιμίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Γεωγραφική κατανομή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης σε υγιής και σε φορείς Α ή Β Μεσογειακής αναιμίας

Αξιώτη, Νίκη

Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, όπως φανερώνει και ο τίτλος, η γεωγραφική κατανομή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης σε υγιείς και σε φορείς α- ή β-Μεσογειακής Αναιμίας ( α-ΜΑ, β-ΜΑ ). Η συχνότητα του γενετικού αυτού νοσήματος στην Ελλάδα είναι αυξημένη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η β-ΜΑ πρόκειται για την γενετική ασθένεια με τη μεγαλύτερη συχνότητα φορέων στη χώρα μας. Οι φορείς υπολογίζονται στο 7,5% του ολικού πληθυσμού, η τοπική τους όμως συχνότητα ποικίλει σημαντικά. Καταφέραμε να εντοπίσουμε τα επίπεδα της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης ( HbF ), τόσο σε φορείς, όσο και σε υγιή άτομα, να τα συνδέσουμε με το φύλο και τέλος να τα χαρτογραφήσουμε. Σε αυτό βοήθησε το γεγονός ότι το δείγμα μας ήταν αρκετά μεγάλο ( 8568 άτομα στο σύνολο ) και έτσι τα αποτελέσματά μας θεωρούνται στατιστικά σημαντικά. Τελικό αποτέλεσμα της παραπάνω επίπονης και χρονοβόρας εργασίας, ήταν η δημιουργία χαρτών, στους οποίους απεικονίζεται η κατανομή της HbF και των επιπέδων της στον ελλαδικό χώρο με τρόπο λιτό, ώστε να δύναται οι χάρτες μας να είναι κατανοητοί, τόσο από επιστημονικό προσωπικό, όσο και από τον απλό αναγνώστη που θα θελήσει να λάβει εγκυκλοπαιδική πληροφόρηση γύρω από αυτό το θέμα. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Thalassemia
Mediterranean anemia
Μεσογειακή αναιμία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.