Η συμμετοχή του πατέρα στο παιχνίδι και στις καθημερινές δραστηριότητες τωv παιδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η συμμετοχή του πατέρα στο παιχνίδι και στις καθημερινές δραστηριότητες τωv παιδιών

Ουζουνίδου, Αλεξάνδρα Ιωάννα

Η οικογένεια αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στην ανάπτυξη του ατόμου. Το οικογενειακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες, αποτελεί τον σπουδαιότερο καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Το ενδιαφέρον για το ρόλο των γονέων στην ανάπτυξη των παιδιών είναι παλιό και οι προσεγγίσεις στο θέμα αυτό έχουν πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με τις επικρατούσες θεωρίες για την ανάπτυξη και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Με την πάροδο των χρόνων, σημαντικές αλλαγές έχουν σημειωθεί στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και μελετάμε τον ρόλο των γονέων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και γενικότερα στην ανάπτυξή τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον «νέο τύπο» πατέρα, που ξεπροβάλλει στο προσκήνιο. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η συμπεριφορά του «νέου» πατέρα διαφέρει αισθητά από τις σχέσεις που είχαν οι άνδρες ως προς τον γονεϊκό τους ρόλο σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. Ο ρόλος του πατέρα, όσο αφορά τις σχέσεις του και γενικότερα την επικοινωνία του με το παιδί, τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει εάν ο Έλληνας πατέρας συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες μαζί με το παιδί του, κατά τον ελεύθερο χρόνο του, και ιδιαίτερα εάν παίζει διάφορα παιχνίδια με το παιδί του.Η εν λόγω μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτος μέρος παρατίθεται η θεωρητική προσέγγιση του θεματικού περιεχομένου με την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία είναι πενιχρή. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται έννοιες σχετικά με την οικογένεια, όπως επίσης αναφέρονται και οι λειτουργίες που επιτελεί η οικογένεια σε σχέση με το παιδί. Το δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με την πατρότητα και με το ρόλο του πατέρα στη σύγχρονη οικογένεια και στην ανάπτυξη του παιδιού. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της σπουδαιότητας του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού και στο παιχνίδι ανάμεσα στον πατέρα και το παιδί. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους αναφέρεται η προβληματική της έρευνας. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αναφέρονται οι αντικειμενικοί σκοποί και η μεθοδολογία της έρευνας που διεξήχθη για τον εντοπισμό των τομέων, στους οποίους ο ρόλος του πατέρα εκδηλώνεται κατά την επικοινωνία του με το παιδί. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις δραστηριότητες του πατέρα με το παιδί, κατά τις ελεύθερες ώρες, ώστε να προκύψει πως ο πατέρας αφιερώνει στο παιδί τις ελεύθερες ώρες του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα δεδομένα της έρευνας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Family - Psychological aspects
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Children and the environment
Πατέρες και παιδιά
παιχνίδι
Περιβάλλον και παιδιά
Πατέρας
συμμετοχή
Children - Family relationships
Οικογενειακές σχέσεις
παιδί
Fathers and children
ρόλος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.