Ο ρόλος του διαιτολόγου σε επιχειρήσεις τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος του διαιτολόγου σε επιχειρήσεις τροφίμων

Γιαννακάκη, Χρυσούλα

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία Τροφίμων» των φοιτητών Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου που ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά το 2011. Μεθοδολογία: Για την μελέτη χρησιμποποιήθηκαν 3 ερωτηματολόγια. Η ανάλυση περιέλαβε 43 ερωτηματολόγια από το πρώτο ερωτηματολόγιο, 45 ερωτηματολόγια από το δεύτερο ερωτηματολόγιο και 14 ερωτηματολόγια από το τρίτο ερωτηματολόγιο. Η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας το στατιστικό προγραμμα STATISTICA 8.0 StatSoft. Inc 1984-2007. Στις ανοιχτές ερωτήσεις έγινε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι φοιτητές ασχολήθηκαν με τα εξής θέματα κατά την πρακτική άσκηση: 62 περιπτώσεις ασχολήθηκαν με την ποιότητα εκ των οποίων 47 με τον έλεγχο ποιότητας και 15 με την διασφάλιση ποιότητας. 9 περιπτώσεις ασχολήθηκαν με την παραγωγή τροφίμων/ ποτών, 7 με διατροφική αξιολόγηση, 4 με την ανάπτυξη προϊόντων, 2 με μάρκετιγκ, 1 περίπτωση ασχολήθηκε με την ικανοποίηση πελατών και 1 με την οργανοληπτική ανάλυση.Η πλειοψηφία των φοιτητών πιστεύει ότι στις επιχειρήσεις που εργάστηκε θα μπορούσαν να απασχοληθούν απόφοιτοι του τμήματος κυρίως με τη μορφή μερικής απασχόλησης. Το 86% απάντησε ότι η εμπειρία αυτή βοήθησε πολύ να εμπεδώσει τις γνώσεις του ενώ το 14% απάντησε λίγο. Το 91% απάντησε ότι η εμπειρία αυτή βοήθησε πολύ να γίνει καλύτερος επαγγελματίας ενώ το 9% απάντησε λίγο. Tο 73% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι θα μπορούσε σίγουρα ο φοιτητής να είναι χρήσιμος συνεργάτης για την εταιρεία και το 51% δήλωσαν ότι θα ήθελαν σίγουρα να απασχολήσουν φοιτητές τους τμήματος το επόμενο καλοκαίρι. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση του πανεπιστημιακού προγράμματος πρακτικής άσκησης θα βελτιώσει το επίπεδο εμπειρίας των υπεύθυνων καθηγητών και στη συνέχεια θα οδηγήσει στην βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευόμενων διαιτολόγων. Οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα της μελέτης θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για άλλα πανεπιστήμια με προγράμματα πρακτικής άσκησης στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Food industry and trade
Dietitians
Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο
Διαιτολόγοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.