Μελέτη μεταβολισμού in vivo: διαφορετικές προσεγγίσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη μεταβολισμού in vivo: διαφορετικές προσεγγίσεις

Ντάλη, Γεωργία

Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει διπλασιαστεί παγκοσμίως. Η έκτοπη συγκέντρωση λίπους είναι συνέπεια της δυσλειτουργίας του λιπώδους ιστού και χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη σύσταση των κυττάρων, διαταραγμένη ινσουλινική ευαισθησία και έκκριση φλεγμονωδών, αθηρογόνων και διαβητογόνων λιποκινών. Η πυρηνική μαγνητική φασματοσκοπία είναι μία μέθοδος, που επιτρέπει την εκτίμηση της βιοχημείας και του μεταβολισμού in vivo. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην μεταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (χρησιμοποιώντας ραδιοσυχνότητες) σε συγκεκριμένους πυρήνες ατόμων, που βρίσκονται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Μελετήσαμε την ενδοηπατική συγκέντρωση λίπους σε παχύσαρκους εφήβους με τη χρήση του μη επεμβατικού, ευαίσθητου εργαλείου της πυρηνικής μαγνητικής φασματοσκοπίας πρωτονίων και βρήκαμε, ότι το NAFLD 1) είναι συχνό χαρακτηριστικό στους παχύσαρκους εφήβους, αφού διαπιστώθηκε στο 30% αυτών, 2) σχετίζεται με μία αναπροσαρμογή των διαθέσιμων προς οξείδωση υποστρωμάτων όλου του σώματος και 3) οι παχύσαρκοι έφηβοι με NAFLD παρουσίαζαν μειωμένη ινσουλινική ευαισθησία. Μελετήσαμε υπέρβαρα άτομα με ηπατική στεάτωση και βρήκαμε, ότι η ρεζιστίνη του ορού ήταν μειωμένη και σχετιζόταν αρνητικά με το ενδοηπατικό λίπος. εύρημα το οποίο αντιτίθεται στη θεωρία, που προτείνει τη ρεζιστίνη ως μεσολαβητή στην ινσουλινικής αντίστασης. Μελετήσαμε τον ενεργειακό μεταβολισμό της αριστεράς καρδιακής κοιλίας με τη χρήση της πυρηνικής μαγνητικής φασματοσκοπίας φωσφόρου σε υγιείς άνδρες με ΒΜΙ 18-35 kg/m² και διαπιστώσαμε μείωση του λόγου PCr/ATP στην αριστερά καρδιακή κοιλία στους υπέρβαρους/παχύσαρκους άνδρες παρά τη φυσιολογική συστολική και διαστολική τους λειτουργία. Μελετήσαμε τον ενεργειακό μεταβολισμό της αριστεράς καρδιακής κοιλίας σε υπέρβαρα άτομα με NAFLD και βρήκαμε, ότι παρουσίαζαν μείωση των φωσφορικών ενεργειακών υποστρωμάτων παρά τη φυσιολογική συστολική και διαστολική τους λειτουργία.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Παχυσαρκία
Obesity
Μεταβολισμός
Ινσουλινοαντίσταση
Insulin resistance
Metabolism

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.