Η ζήτηση για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση: εμπειρική διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ζήτηση για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση: εμπειρική διερεύνηση

Μακρυγιάννη, Αντωνία

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως στόχο την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου, το δείγμα που επιλέχθηκε ήταν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό και απευθυνόταν σε μαθητές της Γ’ λυκείου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τον Ιανουάριο του 2012. Στην έρευνα επιχειρείται να διερευνηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα επιλογής των μαθητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίτευξη λοιπόν της διερεύνησης των προσδιοριστικών παραγόντων γίνεται με την χρήση πινάκων συχνοτήτων. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η ζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυξημένη, οι μαθητές διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τις οικογενειακές επιρροές αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία (ανεργία). Επίσης η επαγγελματική ασφάλεια, τα προσωπικά ενδιαφέροντα αλλά και η επιθυμία για καριέρα αποτελούν τα κίνητρα των μαθητών για την επιλογή σπουδών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Education
Higher - Greece
Εκπαίδευση
Ανώτατη - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.