Αρπαγές γης: νεο-αποικισμός ή ευκαιρία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αρπαγές γης: νεο-αποικισμός ή ευκαιρία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες;

Κροτσέτη, Νίκη

Η εργασία αυτή εστιάζει στην κριτική ανάλυση του φαινομένου των αρπαγών γης στον Παγκόσμιο Νότο, αφενός προσπαθώντας να κατονομάσει τους κινδύνους που ακολουθούν το νεο- αποικιακό αυτό μοντέλο και αφετέρου να εξετάσει αν υπάρχουν μακροχρόνια οφέλη για τις χώρες που δέχονται τις αρπαγές γαιών ως πολλά υποσχόμενες επενδύσεις. Επίσης γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην τελευταία δεκαετία, με μεγαλύτερη έμφαση στο έτος 2006 και έπειτα, όπου η επισιτιστική κρίση άρχισε να γίνεται αντιληπτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επισιτιστική κρίση φέρει το δικό της μερίδιο ευθύνης όσον αφορά στις αρπαγές γαιών, τροφοδοτώντας τες με μακροχρόνιες αγορές πολλών στρεμμάτων σε χώρες του Τρίτου Κόσμου και κυρίως της Αφρικής, είτε με σκοπό την επισιτιστική επάρκεια, είτε με σκοπό το κέρδος. Η βιομηχανία των βιοκαυσίμων αναφέρεται από πολλούς ως μία από τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες του μέλλοντος. Το ευαίσθητο θέμα της επισιτιστικής επάρκειας και αυτοδυναμίας πολλών χωρών του Παγκοσμίου Νότου έχει οδηγήσει τις τελευταίες να ενοικιάζουν ή να αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις από χώρες που και οι ίδιες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Τα εδαφικά δικαιώματα και η τροφική επάρκεια των ντόπιων μπαίνουν στο περιθώριο από τις ίδιες τις κυβερνήσεις υποδοχής, προκαλώντας τις περισσότερες φορές εσωτερικές κοινωνικές συγκρούσεις. Επιπλέον υπάρχουν πολλές ανησυχίες που σχετίζονται με την ανάδειξη μίας νέας γεωπολιτικής, η οποία θα στηρίζεται και θα ενδυναμώνεται από την πρόσβαση και τη διάθεση πρώτων υλών, όπως το νερό. Η νέα αυτή γεωπολιτική μετατοπίζει τους πόλους ισχύος, δημιουργώντας νέες κατηγορίες δυνάμεων: στις χώρες που θα μπορούν να θρέφουν τους λαούς τους και στις χώρες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα αυτή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Globalization
Land use - Developing countries
Νεο-αποικισμός
Neo-colonialism
Επισιτισμός
Food supply
Χρήση γης - Αναπτυσσόμενες χώρες
Παγκοσμιοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.