Οργανική ένταξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στον πολεοδομικό ιστό της πόλης: η περίπτωση των Τρικάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οργανική ένταξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στον πολεοδομικό ιστό της πόλης: η περίπτωση των Τρικάλων

Γελαδάρη, Ειρήνη

Η πόλη των Τρικάλων αποτελεί μία ιδιαίτερη περιοχή, μεταξύ άλλων, και από πλευράς αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Πολλά από τα μνημεία που συγκαταλέγονται σε αυτή εντάσσονται στην πόλη με διάφορες χρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα διάφορα αρχιτεκτονήματα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, είτε αυτή είναι κοινωνική, οικονομική ή και περιβαλλοντική. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των μνημείων αυτών και η ένταξή τους στον ιστό της πόλης, δηλαδή ποια η χρήση και η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε 200 κατοίκους κι επισκέπτες της πόλης των Τρικάλων και μέσω των δύο λογιστικών παλινδρομήσεων διεξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα σχετικά με την αρχιτεκτονική κληρονομιά των Τρικάλων. Αρχικά, η μεταβλητή, η οποία εκφράζει τη γνώμη του δείγματος για την ύπαρξη πολλών ή όχι αρχιτεκτονικών μνημείων στην πόλη, επηρεάζεται θετικά από τις μεταβλητές που δηλώνουν το βαθμό πληροφοριών που γνωρίζουν για αυτά οι ερωτηθέντες, αν το δείγμα γνωρίζει για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε αυτά, το βαθμό συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης σύμφωνα με το δείγμα, καθώς και τη γνώμη του δείγματος για το αν οι διεργασίες πραγματοποιήθηκαν με σεβασμό των αναγκών κι επιθυμιών του τοπικού πληθυσμού. Ειδικότερα, όσο περισσότερες πληροφορίες γνωρίζουν οι ερωτηθέντες για τα μνημεία, όσο υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πως πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε αυτά, όσο πιστεύουν ότι οι διεργασίες σε αυτά έγιναν με σεβασμό των αναγκών κι επιθυμιών του τοπικού πληθυσμού και όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της οικονομικής συμβολής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης στην ανάπτυξή της, τόσο πιθανό είναι να θεωρούν ότι αυτά τα μνημεία υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στην πόλη. Έπειτα, η μεταβλητή, η οποία εκφράζει αν η αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης των Τρικάλων χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της, επηρεάζεται θετικά από το βαθμό της οικονομικής συμβολής της στη ανάπτυξη της πόλης, από το αν πραγματοποιούνται στα διάφορα μνημεία εκδηλώσεις, και αρνητικά από το βαθμό αλλοίωσής της. Αναλυτικότερα, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συμβολής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στης πόλης στην οικονομική της ανάπτυξη και όσο υποστηρίζουν οι ερωτηθέντες ότι γνωρίζουν πως πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στα μνημεία, τόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιείται η αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης από τους κατοίκους της και όσο αυξάνεται ο βαθμός αλλοίωσής της, τόσο πιθανότερο είναι αυτή να μην χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μνημεία - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Monuments - Greece - Trikala (Nome)
Αρχιτεκτονική κληρονομιά
Architectural heritage

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.