Η συμβολή της γυναικείας απασχόλησης στην τοπική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η συμβολή της γυναικείας απασχόλησης στην τοπική ανάπτυξη

Νάκη, Αγγελική

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει τίτλο «η συμβολή της γυναικείας απασχόλησης στην τοπική ανάπτυξη» και διερεύνησε τη συμμετοχή των γυναικών και την συμβολή της απασχόλησης τους στην τοπική ανάπτυξη, με βασικό σκοπό την συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων και την εμπειρική ανάλυσή τους, ώστε να γίνει μία παρουσίαση του συνόλου της γυναικείας απασχόλησης και να δοθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν τη γυναίκα. Στόχοι της μελέτης ήταν: α) η διερεύνηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που πραγματοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και αποσκοπούν στην υποστήριξη των γυναικών ως προς την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής τους ζωής και στην απόκτηση εργασίας ή ασχολίας με την επιχειρηματική δραστηριότητα, και β) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα θετικά αποτελέσματα και τις ευκαιρίες από τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Επίσης, προβαίνει σε καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων τοπικών αναπτυξιακών πρωτο-βουλιών και τη διερεύνηση της επίδρασης των πρωτοβουλιών αυτών στη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη, προκειμένου να αποτυπώσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις ανάγκες, τα οφέλη, τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται από την εφαρμογή τους και να διαπιστώσει κατά πόσο είναι ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες σε ευκαιρίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τοπική ανάπτυξη
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση
Women - Employment

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.