Διατροφικές συνήθειες εφήβων: η μελέτη της HBSC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διατροφικές συνήθειες εφήβων: η μελέτη της HBSC

Τσάκαλου, Ζαχαρούλα

Η μελέτη για την «Υγεία των Μαθητών» HBSC πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1982 με πρωτοβουλία 3 ευρωπαϊκών χωρών. Η μελέτη επαναλαμβάνεται κάθε 4 χρόνια. Το 1997-1998 συμμετείχαν 29 κράτη. Στοιχεία για το ύψος και το βάρος των μαθητών υπάρχουν μόνο για 13 ευρωπαϊκές χώρες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Κύριοι στόχοι της έρευνας είναι η μελέτη των συμπεριφορών των νέων που αφορούν την υγεία, τον τρόπο ζωής των νέων και τελικά την παρακολούθηση των μεταβολών τόσο στη συμπεριφορά όσο και στις αντιλήψεις των μαθητών. Στη μελέτη συμμετείχαν 43217 μαθητές που ανήκαν σε 3 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, 11-12 ετών, 13-14 ετών και 15-16 ετών. Σε όλες τις περιπτώσεις το δείγμα προερχόταν από ολόκληρη τη χώρα εκτός από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το τελικό δείγμα περιλαμβάνει όλους τους τύπους σχολείων (δημόσια, ιδιωτικά, και σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες). Το ερωτηματολόγιο ήταν μετάφραση του ερωτηματολογίου της ομάδας HBSC. Ως κριτήριο κατάταξης των μαθητών σε φυσιολογικούς, υπέρβαρους ή παχύσαρκους χρησιμοποιήθηκε ο ΔΜΣ, σύμφωνα με τις οριακές τιμές του Cole και των συνεργατών του. Τα στοιχεία για το ύψος και το βάρος ήταν από ανάλογες απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον αξιολογήθηκε η εμφάνιση της παχυσαρκίας συγκριτικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τη φυσική τους δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 88,6% των μαθητών ήταν φυσιολογικοί, το 9,7% υπέρβαροι και το 1,6% παχύσαρκοι. Τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας και φυσικής δραστηριότητας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες συγκριτικά με τα κορίτσια. Η κατανομή των ποσοστών στις διάφορες χώρες δείχνουν ότι η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά και στα δύο φύλα. Όσον αφορά στη σχέση κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και παχυσαρκίας τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στη χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Κατά τη σύγκριση των ποσοστών παχυσαρκίας ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο στις διάφορες ομάδες χωρών παρατηρείται ότι στις Μεσογειακές χώρες τα ποσοστά είναι τα χαμηλότερα, ενώ στην περίπτωση των πρώην κομμουνιστικών χωρών τα ποσοστά είναι ίδια μεταξύ του υψηλού και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου η διαφορά στην τελευταία περίπτωση δεν είναι στατιστικά σημαντική. Τέλος γίνεται σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και διαφόρων εθνικών ερευνών. Οι διαφορές ανάμεσα στις έρευνες οφείλονται: στο διαφορετικό μέγεθος του δείγματος, στα διαφορετικά κριτήρια κατάταξης, διαφορετικές οριακές τιμές και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες του δείγματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Έφηβοι - Διατροφή
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Nutrition - In adolescence
Obesity - In adolescence
Παχυσαρκία - Έφηβοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.