Αλληλεπίδραση γονιδίων και διατροφικών ομάδων στα επίπεδα γλυκαιμικών δεικτών υγιών ενηλίκων και παιδιών: Μελέτη της αλληλεπίδρασης του πολυμορφισμού rs11708067 του γονιδίου ADCY5 με το διατροφικό σκορ στη γλυκόζη νηστείας υγιών ενηλίκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αλληλεπίδραση γονιδίων και διατροφικών ομάδων στα επίπεδα γλυκαιμικών δεικτών υγιών ενηλίκων και παιδιών: Μελέτη της αλληλεπίδρασης του πολυμορφισμού rs11708067 του γονιδίου ADCY5 με το διατροφικό σκορ στη γλυκόζη νηστείας υγιών ενηλίκων

Λιδωρίκη, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη της επίδρασης του πολυμορφισμού rs11708067 του γονιδίου ADCY5 στις τιμές γλυκόζης νηστείας, αλλά και η αλληλεπίδραση του εν λόγω πολυμορφισμού με δύο διατροφικά πρότυπα, το Υγιεινό Διατροφικό Πρότυπο και το Ανθυγιεινό Διατροφικό Πρότυπο, αναφορικά με τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας σε υγιείς ενήλικες. Στην έρευνα συμμετείχαν 829 άτομα, εκ των οποίων τα 598 άτομα συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης 172 τροφίμων προκειμένου να εκτιμηθεί η διατροφική τους πρόσληψη. Επίσης, έγιναν εκτιμήσεις ανθρωπομετρικών δεικτών, της φυσικής δραστηριότητας, των καπνιστικών συνηθειών και του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε «εκ των υστέρων» ανάλυση και προέκυψαν δύο διατροφικά πρότυπα, το Υγιεινό και το Ανθυγιεινό Πρότυπο. Δημιουργήθηκε ένα διατροφικό σκορ και μελετήθηκε η αλληλεπίδρασή του με τον πολυμορφισμό rs11708067 του γονιδίου ADCY5 στα επίπεδα γλυκόζης νηστείας υγιών ενηλίκων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στα άτομα που φέρουν ένα αντίγραφο του αλληλομόρφου κινδύνου Α οι τιμές γλυκόζης νηστείας είναι κατά 0,3373 (± 0,019) mmol/l υψηλότερες, συγκριτικά με τα άτομα που φέρουν το φυσιολογικό αλληλόμορφο G (p= 0,01819). Αναφορικά με την αλληλεπίδραση του διατροφικού σκορ με τον πολυμορφισμό, φαίνεται το εξής: αύξηση του διατροφικού σκορ κατά 1 μονάδα, σε συνδυασμό με παρουσία ενός αλληλομόρφου κινδύνου οδηγεί σε μείωση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας κατά 0,02378 (± 0,01072) mmol/l (p=0,02684). Συμπερασματικά, τα άτομα που υιοθετούν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις του γενετικού τους υποβάθρου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ινσουλινοαντίσταση
Σακχαρώδης διαβήτης - Φυσιολογικές απόψεις
Diabetes mellitus - Physiological aspects
Insulin resistance

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.