Αποτύπωση και καταγραφή εξωτερικών χώρων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αποτύπωση και καταγραφή εξωτερικών χώρων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Χατζόπουλος, Χριστόφορος

Στην πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται με τοπογραφικά σχεδία ο περιβάλλων χώρος του Χαροκοπείου πανεπιστήμιου. Επίσης ελέγχεται και η ακρίβεια που παρουσιάζουν οι δορυφορικές εικόνες που μπορούμε να προμηθευτούμε μέσω του Google earth pro σε σχέση με τα αποτελέσματα της αποτύπωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο στόχος της εργασίας και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την καταγραφή των εξωτερικών χώρων , η παρουσίαση των ειδών οδεύσεων καθώς και η αναλυτική εξέταση των λειτουργιών των GPS (Global Positioning System-Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) για την ακριβέστατη εξάρτηση του σχεδίου στο Ε.Γ.Σ.Α ’87 (Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς). Τέλος υπάρχουν τα τοπογραφικά σχέδια σε κλίμακες 1:200 και 1:500 για να γίνει κατανοητά από τους φοιτητές τα διαφορετικά στοιχεία (λεπτομέρειες) που παρουσιάζουν χάρτες διαφορετικής κλίμακας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο της ακριβειας της δορυφορικής εικόνας , η διαδικασία μετατροπής των συντεταγμένων από το (παγκόσμιο σύστημα αναφοράς) στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87 καθώς και την ανάλυση των σφαλμάτων (τυπικών η μη) που δημιουργούνται στην πορεία των μετρήσεων και των εργασιών γραφείου. Το τρίτο κεφάλαιο είναι μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της εργασίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς που θα βοηθήσει να γίνει περισσότερο κατανοητή η πρακτική υπόσταση των μαθημάτων τοπογραφίας των πρώτων εξαμήνων του τμήματος Γεωγραφίας. Επίσης βασικός στόχος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των Θεμελιωδών Προβλημάτων της τοπογραφίας που διδάσκονται στο μάθημα της Φύσης και Καταγραφής Γεωγραφικών Δεδομένων του κ. Εμμ. Στεφανάκη. Συμπερασματικά η εργασία μας επιτρέπει να έχουμε μια συνολική άποψη του Χαροκοπείου και μάλιστα με μετρητική ικανότητα (μέσω της κλίμακας) και τελικά καταδεικνύει τον αρκετά μεγάλο βαθμό ακριβείας των δορυφορικών εικόνων που μπορεί ο οποιοσδήποτε να προμηθευτεί μέσα από το διαδικτυο (Google Earth).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Harokopio University

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.