Μελέτη της επίδρασης του L- ασπαραγινικού και L- γλουταμινικού οξέος σε μεσολαβητές φλεγμονής σε υπερχοληστερολαιμικά κουνέλια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη της επίδρασης του L- ασπαραγινικού και L- γλουταμινικού οξέος σε μεσολαβητές φλεγμονής σε υπερχοληστερολαιμικά κουνέλια

Γιώργη, Κατερίνα

Εισαγωγή: Οι αθηρωματικές αλλοιώσεις είναι αποτέλεσμα χρόνιων διεργασιών στις οποίες η συστηματική φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο PAF είναι ισχυρός μεσολαβητής της φλεγμονής. Η lyso-PAF AT ακετυλιώνει το lyso-PAF σε PAF, σε απόκριση φλεγμονωδών και οξειδωτικών ερεθισμάτων. Το διαιτητικό L-ασπαραγινικό και L-γλουταμινικό αναστέλλει την έναρξη του σχηματισμού των λιποειδών γραμμώσεων σε κουνέλια που έχουν τραφεί με χοληστερόλη. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης των δύο αμινοξέων στη δραστικότητα της lyso-PAF AT σε λευκοκύτταρα και σε αορτές υπερχοληστερολαιμικών κουνελών. Μεθοδολογία: Σε αρσενικά κουνέλια χορηγήθηκε κανονική δίαιτα (ομάδα ελέγχου, n=4) ή δίαιτα με 0,5% χοληστερόλη (ομάδα χοληστερόλης, n=8) ή με 0,5% χοληστερόλη και ταυτόχρονα 12,5 mM L-ασπαραγινικού και 12,5 mM L-γλουταμινικού από το νερό (ομάδα χοληστερόλη και αμινοξέα, n=8) για 7 εβδομάδες. Ακολούθησε ευθανασία, απομόνωση και ομογενοποίηση τμήματος αορτής για τον προσδιορισμό της lyso-PAF AT αορτών. Αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν στις 0, 2, 4 και 7 εβδομάδες όπου προσδιορίστηκε η δραστικότητα του ενζύμου και η χοληστερόλη μεμβρανών των λευκοκυττάρων. Αποτελέσματα: Η δραστικότητα της lyso-PAF AT των λευκοκυττάρων παρουσίασε σταδιακή αύξηση και στις δύο ομάδες παρέμβασης, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. Η δραστικότητα της lyso-PAF AT των λευκοκυττάρων δεν σχετίστηκε με την χοληστερόλη μεμβρανών των λευκοκυττάρων, ενώ συσχετίστηκε θετικά με την lyso-PAF AT των αορτών, τη TC και την HDL-C στις 7 εβδομάδες. Η δραστικότητα της lyso-PAF AT των αορτών είναι αυξημένη σε 4 από τα 8 κουνέλια της ομάδας της χοληστερόλης και σε 4 από 7 κουνέλια της ομάδας χοληστερόλη και αμινοξέα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. Η δραστικότητα της lyso-PAF AT των αορτών συσχετίστηκε θετικά με το πάχος του έσω χιτώνα της θωρακικής αορτής. Συμπεράσματα: Η υπερχοληστερολαιμία επάγει την αύξηση της δραστικότητας της lyso-PAF AT στα λευκοκύτταρα ενώ φαίνεται ότι το μέγεθος

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cardiovascular system
Atherosclerosis
Καρδιαγγειακό σύστημα
Αρτηριοσκλήρωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.