Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την κρίση του κορωνοϊού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
HAPSc Policy Briefs Series  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την κρίση του κορωνοϊού (EL)
Public Administration and Local Government in coronavirus crisis (EN)

Mouroutsos, Ioannis

Σε αυτό το σύντομο άρθρο παρουσιάζονται τα αναγκαία μέτρα που χρειάστηκε να πάρει η Κυβέρνηση σε συνεργασία με άλλους φορείς του κρατικού μηχανισμού για να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση στον τομέα της Δημόσιας διοίκησης και Τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα στο άρθρο επισημαίνονται ορισμένες από τις μεγάλες αλλαγές που επιχειρήθηκαν για το ψηφιακό κράτος και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα μας όπως επίσης και την χρησιμότητά τους σε ένα εύρος δραστηριοτήτων που αξιοποιούνται σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, από το στενό δημόσιο τομέα μέχρι την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. (EL)
This policy brief presents the necessary measures taken by the government in cooperation with other state bodies to deal with the health crisis in the field of public and local administration. The policy brief highlights some of the major changes that have been attempted for the digital state and the integration of new technologies into our daily lives as well as their usefulness in a range of activities utilized across the spectrum of public administration, from the narrow public sector to the first and second degree administration. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

political science (EL)
policy making (EL)
public governance (EL)
coronavirus (EL)
covid-19 (EL)
local governance (EL)
pandemic (EL)
administrative science (EL)
public policy (EL)
political science (EN)
policy making (EN)
local government (EN)
coronavirus (EN)
pandemic (EN)
public government (EN)
public policy (EN)


HAPSc Policy Briefs Series

Ελληνική γλώσσα

2020-06-30


Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc) (EL)

2732-6586
2732-6578
HAPSc Policy Briefs Series; Vol 1, No 1 (2020): ; 107-113 (EL)
HAPSc Policy Briefs Series; Vol 1, No 1 (2020): ; 107-113 (EN)

Copyright (c) 2020 HAPSc Policy Briefs Series (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.