Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
HAPSc Policy Briefs Series  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

COVID-19 and Leisure: Directions for Policy Makers (EL)

Kantartzi, Ioanna Maria
Karlis, George

Epictetus, the Greek Stoic Philosopher, once said “Happiness and freedom begin with a clear understanding of one’s principle. Some things are within your control; and some things are not”. In adopting Epictetus quote for the current COVID-19 world, it has become more important than ever to realize that freedom and happiness can be intrinsic states that come from within the individual. Leisure, also an intrinsic state, is linked with freedom and happiness, and when leisure, freedom and happiness are experienced, a healthy lifestyle can be under your control and achieved.  The current paper presents the importance of experiencing leisure, freedom and happiness for physical and mental health during the COVID-19 pandemic era.   COVID-19 is not only political, social and economic challenge, but also a citizen’s well-being challenge. For this reason, three directions for policy making from the current and post COVID-19 era are presented: 1) the promotion of a healthy lifestyle, 2) individual and community activation and 3) empowering people. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

social rights (EL)
economic benefits (EL)
covid-19 (EL)
coronavirus (EL)
social cohesion (EL)
pandemic (EL)
reforms (EL)
public policy (EL)
political rights (EL)
policy making (EL)
civil rights (EL)
leisure (EL)
WHO (EL)


HAPSc Policy Briefs Series

Αγγλική γλώσσα

2020-06-30


Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc) (EN)

2732-6586
2732-6578
HAPSc Policy Briefs Series; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2020): HAPSc Policy Briefs Series; 115-122 (EL)
HAPSc Policy Briefs Series; Vol. 1 No. 1 (2020): HAPSc Policy Briefs Series; 115-122 (EN)

Copyright (c) 2020 Ioanna Maria Kantartzi, George Karlis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.