Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
HAPSc Policy Briefs Series  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

European response to COVID-19 health crisis (EL)

Nastos, George

The world is undergoing the pandemic health crisis of COVID-19. First and foremost, the pandemic is causing losses in human lives all over the world. Secondly, it is testing the economies of all countries, regardless of the degree of dispersion and loss of lives between the states. Another consequence of this health crisis is that apart from national health systems, it also puts to the test political systems. This consequence is even greater for an evolving political system such as the European Union, which in a decade has faced two other crises - the Eurozone and the refugee crisis. The EU has once again been called upon to face an exogenous cross-border crisis. It has to confront a pandemic within the existing framework of its competence, tools and bodies, while creating new ones in the need to support its Member States. This paper focuses on the European Union's response to the management of the COVID-19 pandemic, the weaknesses that this crisis has brought to the fore and the policies that would help the EU manage similar crises in the future. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

national health system (EL)
policy making (EL)
European Union (EL)
European policies (EL)
health crisis (EL)
coronavirus (EL)
covid-19 (EL)
pandemic (EL)
health policies (EL)
ECDC (EL)
WHO (EL)
public policy (EL)


HAPSc Policy Briefs Series

Αγγλική γλώσσα

2020-06-30


Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc) (EN)

2732-6586
2732-6578
HAPSc Policy Briefs Series; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2020): HAPSc Policy Briefs Series; 123-129 (EL)
HAPSc Policy Briefs Series; Vol. 1 No. 1 (2020): HAPSc Policy Briefs Series; 123-129 (EN)

Copyright (c) 2020 George Nastos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.