Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
HAPSc Policy Briefs Series  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

The BRICS response to COVID-19 (EL)

Das, Arindam
Spellmann, Samuel
Bastrykina, Elena
Fonseca, Pedro
do Nascimento, Lucas Gualberto

Since late 2019, SARS-CoV2 pandemic has spread worldwide. After several generations without a severe pandemic, the mixture of health and economic crisis has hit populations in all continents. The high degree of connectivity that States share, enabled by the current transportation and communication technologies, caused different regions of the world to be affected by coronavirus disease at almost the same time. Yet States responses to the SARS-CoV2 pandemic were not the same. This brief focuses on the BRICS countries individual, bilateral and collective responses to the international health crisis caused by coronavirus disease, from the early detection of COVID-19 cases in China in late December 2019 to the current surge of cases in Brazil. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

BRICS (EL)
China (EL)
public policies (EL)
Brazil (EL)
coronavirus (EL)
covid-19 (EL)
South Africa (EL)
pandemic (EL)
health policies (EL)
Russia (EL)
India (EL)


HAPSc Policy Briefs Series

Αγγλική γλώσσα

2020-06-30


Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc) (EN)

2732-6586
2732-6578
HAPSc Policy Briefs Series; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2020): HAPSc Policy Briefs Series; 190-200 (EL)
HAPSc Policy Briefs Series; Vol. 1 No. 1 (2020): HAPSc Policy Briefs Series; 190-200 (EN)

Copyright (c) 2020 Pedro Fonseca, Samuel Spellmann, Lucas Gualberto do Nascimento, Elena Bastrykina, Arindam Das (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.