Σεμινάριο: Best practices for businesses in the Open Source ecosystem

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Σεμινάριο: Best practices for businesses in the Open Source ecosystem

Boehm, Mirko

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Στον επιχειρηματικό κόσμο είναι πια προφανές ότι οι εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας τους. Στόχος του δίωρου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι τρόποι που μπορεί να συνδυαστεί ο ανοιχτός κώδικας με την δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών στρατηγικών, αναλύοντας συγχρόνως θέματα διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και πατέντων και οικοδόμησης και διατήρησης μιας κοινότητας γύρω από την επιχείρηση


Αγγλική γλώσσα

2016-06-01
2016-04-19
2016-06-01T09:17:26Z


Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Διάλεξη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.