Οι πρωτοβουλίες FET Flagships στον Ορίζοντας 2020: Graphene, Human Brain Project and Quantum

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Οι πρωτοβουλίες FET Flagships στον Ορίζοντας 2020: Graphene, Human Brain Project and Quantum

Σκορδάς, Θωμάς

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών)
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)


Ελληνική γλώσσα

2017-10-05T11:42:34Z
2017-09-26
2017-10-05


Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Διάλεξη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.