Καρκινικά γονίδια και τα μονοπάτια που ελέγχουν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Καρκινικά γονίδια και τα μονοπάτια που ελέγχουν

Μήκας, Δημήτριος
Ζουμπουρλής, Βασίλης
Βλαχόπουλος, Σπύρος

Όλη η έρευνα για τον καρκίνο μπορεί να συνοψιστεί τελικά σε μία μόνο πρόταση: ο καρκίνος είναι στην ουσία μια γενετική ασθένεια. Στο άρθρο που ακολουθεί γίνεται επισκόπηση όσων στοιχείων είναι γνωστά για τα καρκινικά γονίδια και τα μονοπάτια που ελέγχουν, εντοπίζονται τα σημεία στα οποία υπάρχει ακόμα ασάφεια και υποδεικνύονται γόνιμες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί πολλά γονίδια υπεύθυνα για καρκίνους, έχουν προσδιοριστεί οι μεταλλάξεις τους και έχουν χαρακτηριστεί τα βιοχημικά μονοπάτια μέσω των οποίων δρουν. Χρειάζεται όμως να αξιολογηθεί αν η ανώμαλη έκφραση τους είναι αίτιο ή συνέπεια του καρκίνου. Επίσης, απομένουν ακόμα να διαλευκανθούν θέματα όπως οι μηχανισμοί έναρξης της καρκινογένεσης, οι παράγοντες μετάστασης, οι διαφορετικές επιδράσεις του ίδιου καρκινικού γονιδίου και η επιλεκτικότητα στα χημειοθεραπευτικά μέσα, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές θεραπείες ενάντια στον καρκίνο

Article


Ελληνική γλώσσα

2005
2008-12-10T13:55:31Z
2012-06-12T12:10:48Z
2008-10-03T10:35:05Z


Τύποι Τεκμηρίων
Άρθρο σε περιοδικό
Συλλογές του Ήλιος
Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) (έως 2012)
Ινστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.