Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ρ53 στον καρκίνο του ανθρώπου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ρ53 στον καρκίνο του ανθρώπου

Η καρκινογένεση χαρακτηρίζεται από μία σειρά γενετικές μεταλλαγές τόσο στα επικρατούντα ογκογονίδια, όσο και στα ογκοκατασταλτικά γονίδια. Το γονίδιο ρ53 είναι το πιο συχνά επηρεαζόμενο γονίδιο στον καρκίνο του άνθρωπου. Η μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων της φυσιολογικής και της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης ρ53. αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση της καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Η μοριακή βιολογία του γονιδίου ρ53. καθώς και οι ιδιότητες της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης του στην εξέλιξη ενός καρκινικού φαινοτύπου στον άνθρωπο, θα είναι το αντικείμενο αυτού του θέματος.

ConferenceItem


Ελληνική γλώσσα

1994
2012-06-12T12:12:03Z
2008-12-10T13:55:32Z
2008-10-03T09:50:44Z


Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) (έως 2012)
Τεκμήριο Συνεδρίου
Ινστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.