Αλληλοεπίδραση ογκογονιδίων-ιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)

Αλληλοεπίδραση ογκογονιδίων-ιών

Ζουμπουρλής, Βασίλης
Κοτσίνας, Α.

Γονίδια, που παίζουν ρόλο στη διαίρεση και διαφοροποίηση των σωματικών κυττάρων είναι δυναμικά ογκογονίδια ή πρώτο-ογκογονίδια. Τα πρώτο-ογκογονίδια μπορούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να γίνουν ογκογονίδια, υπεύθυνα για το νεοπλασματικό μετασχηματισμό των κυττάρων και για τις κύριες ιδιότητες του φαινοτύπου ενός καρκινικού κυττάρου (δηλ, μη ελεγχόμενη διαίρεση και διαφοροποίηση). Η γνώση της μοριακής βάσης του καρκίνου προχωρεί με γρήγορο ρυθμό και οι ογκογόνοι ιοί είναι από τα εργαλεία που έχουν κάνει αυτό δυνατό. Μια ποικιλία οπό διαφορετικούς DNA- ιούς προκαλούν όγκους στα ζώα, ενώ από τους RNA-ιούς μία μόνο τάξη οι ρετρο-ιοί προκαλούν όγκους. Η ανακάλυψη του μηχανισμού αντιγραφής των ρετρο-ιών επέφερε μια ενοποίηση στο χώρο των• ογκογόνων ιών υποδηλώνοντας ότι η ογκογένεση είναι χαρακτηριστικό του DNA του ιού. Όλοι οι ογκογόνοι ιοί προκαλούν καρκίνο και μετασχηματισμό μέσω ογκογονιδίων που μεταφέρουν ή ενεργοποιούν.

OtherMaterial


Ελληνική γλώσσα

1990
2008-10-07T08:12:43Z
2008-12-10T13:55:34Z
2012-06-12T12:12:21Z


Άλλο
Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) (έως 2012)
Ινστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.