Βελτιστοποίηση της διαλυτοποίησης υδρόφοβων φαρμακευτικών ουσιών μέσω αλληλεπιδράσεων δεσμού υδρογόνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)

Βελτιστοποίηση της διαλυτοποίησης υδρόφοβων φαρμακευτικών ουσιών μέσω αλληλεπιδράσεων δεσμού υδρογόνου

Γεωργάκης, Ε.
Ξενάκης, Αριστοτέλης
Κτίστης, Γ.

Η παρούσα εργασία μελετά τη σύζευξη με δεσμό υδρογόνου της υδρόφοβης Φελοδιπίνης με το υδρόφιλο πολυμερές πολυβινυλ-πυρρολιδόνη και την επίδραση στην υδροφιλία και τη διαλυτοποίηση της Φελοδιπίνης. Εφαρμόζονται μέθοδοι NMR, καθώς και μοντέλα διαλυτοποίησης δύο φάσεων (Gibaldi) και παρουσίας επιφανειοενεργού παράγοντα (Abrahamson) προκειμένου να επιτευχθούν "συνθήκες δεξαμενής" (sink conditions). Αποδεικνύεται σημαντική αύξηση της υδροφιλίας και της διαλυτοποίησης στις περιοχές όπου ισχυροποιείται ο δεσμός υδρογόνου.
The present study concerns the research of the interactions between Felodipine and PVP based on Hydrogen bonds between two substances. The effect of these interactions on the hydrophilicity and Dissolution of Felodipine is also studied. NMR methods and Dissolution models (Gibaldi, Abrahamson) are applied in order to achieve sink conditions. Optimization of the hydrophilicity and Dissolution kinetics shows a strong correlation with the strength of the hydrogen bond.

ConferenceItem


Ελληνική γλώσσα

2012-06-12T12:12:06Z
2002
2008-12-10T13:55:43Z
2008-09-23T08:32:36Z


Τύποι Τεκμηρίων
Συλλογές του Ήλιος
Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) (έως 2012)
Τεκμήριο Συνεδρίου
Ινστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.