Διερεύνηση εφαρμογών φωτοβολταϊκών συστημάτων για ηλεκτροπαραγωγή: εφαρμογή στη ν. Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Διερεύνηση εφαρμογών φωτοβολταϊκών συστημάτων για ηλεκτροπαραγωγή: εφαρμογή στη ν. Λέσβο (EL)

Γκουρίδης, Ανδρέας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ηλιακών πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή στην περιοχή της Λέσβου. ο στόχος του έργου επικεντρώνεται όχι μόνο στην τεχνική περιγραφή ενός Φ/Β σταθμού 200 Φ/Β πλαισίων με 3 περιπτώσεις συστήματος παρακολούθησης, αλλά και στην οικονομική του ανάλυση καθώς και στη σύνδεση της παραγωγής ενέργειας με την μέση κατανάλωση 10 οικιών των 80m2. Ο υπολογισμός της κατανάλωσης βασίζεται σε δεδομένα της ΔΕΗ για τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο του 2003 και τα μετεωρολογικά δεδομένα αντλούνται από τον μετεωρολογικό σταθμό Πολυχνίτου. Με τη χρήση του λογισμικού PHANTASM του προγράμματος TRNSYS γίνεται η ενεργειακή μελέτη του σταθμού και με τη χρήση του λογισμικού πακέτου RETScreen International, γίνεται η οικονομική και η περιβαλλοντική ανάλυση του σταθμού.

masterThesis

Renewable energy (EL)
Φωτοβολταϊκό πάρκο (EL)
Υβριδικό σύστημα (EL)
Trnsys (EL)
Phantasm (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EL)
Retscreen International (EL)
Photovoltaics (EL)


2008


2015-11-17T10:37:13Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.