Το δίκτυο προστατευταίων περιοχών Natura 2000 της Λέσβου : η περίπτωση της δυτικής χερσονήσου της Λέσβου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Το δίκτυο προστατευταίων περιοχών Natura 2000 της Λέσβου : η περίπτωση της δυτικής χερσονήσου της Λέσβου. (EL)

Τσίπος, Εμμανουήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Ένα πρωτεύον στοιχείο της φιλοσοφίας της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να τίθεται το δίλημμα «ανάπτυξη ή προστασία» για προστατευταίες περιοχές στις οποίες η ανθρώπινη παρουσία είναι ιστορικά συνδεδεμένη. Τέτοιου είδους προστατευταίες περιοχές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν χώροι των οποίων η διαχείριση θα υποστηρίζει έναν επαρκή σχεδιασμό προστασίας σε αρμονία με την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αειφορική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Με το παραπάνω σκεπτικό, στην παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη κριτική έναντι του τρόπου με τον οποίο σχεδιάσθηκε όχι μόνο η προτεινόμενη για ένταξη στο NATURA 2000 περιοχή «Δυτική Χερσόνησος Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου», αλλά και ολόκληρο το Δίκτυο των τριών περιοχών NATURA 2000 στο νησί. Η προσέγγιση του παραπάνω στόχου θα επιχειρηθεί βασιζόμενοι στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σε οικολογικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή, έχοντας σαν πρωταρχικό μέσο για την κριτική του σχεδιασμού του Δικτύου, την καλή αντιπροσώπευση των τύπων οικοτόπων που χρίζουν προστασίας από την Οδηγία. Στη συνέχεια θα κατατεθούν προτάσεις διαχείρισης για το θέμα των Προτατευταίων Περιοχών στη Λέσβο ειδικότερα, αλλά σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, για το θέμα του σχεδιασμού τέτοιων Δικτύων, ενώ τέλος θα επιχειρηθεί η πρόβλεψη πιθανών κοινωνικών συγκρούσεων στην περιοχή μελέτης αναλύονταις τάσεις που παρουσιάζουν δυναμική ότι μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιου είδους κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα.

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.