Η συμβολή της επιφανειακής απορροής στην απώλεια θρεπτικών στοιχείων σε μεσογειακά οικοσυστήματα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Η συμβολή της επιφανειακής απορροής στην απώλεια θρεπτικών στοιχείων σε μεσογειακά οικοσυστήματα. (EL)

Γκάντου, Ανθία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η διάβρωση και η απορροή μειώνουν τα διαθέσιμα θρεπτικά στο έδαφος προκαλώντας υποβάθμιση του εδάφους. Το έδαφος είναι αγαθό που δημιουργήθηκε με φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες που κράτησαν εκατομμύρια χρόνια και που μπορεί να καταστραφεί μέσα σε λίγα χρόνια από αλόγιστη χρήση (Ντάφης, 1986). Στη μεσόγειο λόγω της μακρόχρονης καλλιέργειας της γης είχαν αναπτυχθεί τεχνικές συντήρησης του εδάφους και αποφυγής της ερημοποίησης αποκαθιστώντας έτσι μια ισορροπία. Η ανάπτυξη όμως της οικονομία κλίμακας, που επεκτάθηκε και στην γεωργία, κατέστησε απαγορευτική την συνέχιση της εφαρμογής των καλλιεργητικών τεχνικών συντήρησης του εδάφους αλλά και την καλλιέργεια των γαιών με οριακές αποδόσεις. Στην Ελλάδα λόγω του έντονου τοπικού ανάγλυφου, ιδιαίτερα στα νησιά, τις ημιορεινές και της ορεινές περιοχές, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εγκατάλειψη πολλών γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων. Στις περιοχές αυτές εφόσον δεν έχουν υποβαθμιστεί σε μη αντιστρεπτό βαθμό, υπάρχει η ικανότητα αναγέννησης τους, αρκεί να μην παρεμποδιστούν οι φυσικές τους δυνατότητες για ανάκαμψη (Γιούργα, 1992). Συμπερασματικά στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί κατά την τελευταία χρονική περίοδο έντονες ανακατατάξεις των χρήσεων γης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία Θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης του φαινομένου της απορροής και της απομάκρυνσης των ανόργανων αλάτων από τα μεσογειακά οικοσυστήματα ανάλογα με τη χρήση γης και την κλίση τους.

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.