Κοινωνικές αντιδράσεις στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Κοινωνικές αντιδράσεις στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων (EL)

Σεραφειμίδου, Αναστασία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την αποφυγή της ενεργειακής εξάρτησης και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ένα είδος ΑΠΕ που θα δούμε είναι η αιολική ενέργεια. Αρχικά θα δούμε τα οφέλη και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της αιολικής ενέργειας. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιτίες μη αποδοχής των αιολικών πάρκων όπως η "οπτική όχληση", ο θόρυβος, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, τα αισθητικά προβλήματα και η προσβολή του φυσικού τοπίου, η επίδραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών, τα προβλήματα στην υγεία καθώς και κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Στη συνέχεια εξετάζουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως στην Ε.Ε.. Τη στάση των επιστημόνων, τις κοινωνικές αντιδράσεις και με ποια μορφή γίνονται καθώς και τα αποτελέσματα. Συγκρίνουμε τις αντιδράσεις και την αποδοχή των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. και τέλος καταλήγουμε αν η Ελλάδα δέχεται ή όχι τα αιολικά πάρκα

bachelorThesis

Social attitude (EL)
Καταστροφή φυσικού τοπίου (EL)
Ανεμογεννήτριες (EL)
Οπτική όχληση (EL)
Σύνδρομο NIMBY (EL)
Wind parks (EL)
Κοινωνικές αντιδράσεις (EL)
Αιολικά πάρκα (EL)


2008


2015-11-17T10:37:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.