Ανάλυση των αστικών λυμμάτων και του παράκτιου αποδέκτη στην πόλη της Μυτιλήνης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Ανάλυση των αστικών λυμμάτων και του παράκτιου αποδέκτη στην πόλη της Μυτιλήνης. (EL)

Χατζάκης, Μανώλης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η ρύπανση και η προστασία των θαλασσών είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Αφορά όμως ιδιαίτερα την Ελλάδα που το ιστορικό της περιβάλλον ήταν και είναι άρρηκτα δεμένο με την θάλασσα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Ελληνικές παραλίες απλώνονται σε ένα μήκος 15.000 χιλιομέτρων, τότε ο καθένας μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος των ευθυνών, αλλά και των υποχρεώσεων του να προστατέψει τις θάλασσες και τις παραλίες μας, που εκτός από την τεράστια οικονομική και πολιτιστική σημασία τους, αποτελούν, σήμερα , πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Ως θαλάσσια ρύπανση ορίζεται η εισαγωγή ουσιών άμεσα ή έμμεσα από ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων και των εκβολών των ποταμών), που έχουν ως αποτέλεσμα δυσμενείς και επικίνδυνες επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς, παρεμποδίζουν δραστηριότητες, όπως η αλιεία, αλλοιώνουν την ποιότητα του θαλασσινού νερού για διάφορες χρήσεις και περιορίζουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Κατά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην ελάττωση του όγκου και του είδους των αποβλήτων που καταλήγουν στην θάλασσα. Σημαντικές όμως ποσότητες αποβλήτων, πολλά από τα οποία είναι τοξικά και επικίνδυνα θα εξακολουθούν να παράγονται και να καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μια που ο καθαρισμός των θαλασσών έχει σημαντικό κόστος, είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή εικόνα τι είδους απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, τι επιδράσεις έχουν στα φυτά και στους ζώντες οργανισμούς και τέλος τι κινδύνους εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία του ανθρώπου. Αναλογιζόμενοι την μεγάλη σημασία των καθαρών θαλασσών οι κυβερνήσεις των κρατών έχουν πάρει μέτρα με τα οποία εμποδίζουν την αλόγιστη μόλυνση και ρύπανση τους. Πολλά διακρατικά προγράμματα έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την μελέτη και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η πτυχιακή αυτή εργασία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος έρευνας και συστηματικής παρακολούθησης της ρύπανσης στην Μεσόγειο (MED-POL), μια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (Τμήμα Περιβάλλοντος) είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του στην περιοχή της Ανατολικής Λέσβου. Αρχικά αναφέρονται κάποια στοιχεία για την διεξαγωγή του προγράμματος MED-POL και στην συνέχεια εξετάστηκαν οι εξής τομείς. 1. Ανάλυση της ποιότητας των αστικών λυμάτων της Μυτιλήνης (ως ο κύριος παράγοντας ρύπανσης του θαλάσσιου αποδέκτη) 2. Οι διαλυμένοι / διασκορπισμένοι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες στην θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Λέσβου 3. Οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων (Cd, Cu, Pb, Ζυ) στα ιζήματα της θαλάσσιας περιοχής της ανατολικής Λέσβου (ως τελικός αποδέκτης της ρύπανσης).

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.