Χρήση ηλιακής ενέργειας στον αερισμό υγρών αποβλήτων : μια πιλοτική εφαρμογή.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Χρήση ηλιακής ενέργειας στον αερισμό υγρών αποβλήτων : μια πιλοτική εφαρμογή. (EL)

Πούλιου, Θεοδώρα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Στην εργασία που ακολουθεί, εξετάζεται η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο στάδιο του αερισμού των υγρών αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε μια πειραματική διάταξη που περιλάμβανε μια αντλία παροχής αέρα, μια δεξαμενή αερισμού και ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο. Η δεξαμενή λειτουργούσε εναλλακτικά και ως δεξαμενή καθίζησης. Η διάταξη σχεδιάστηκε ώστε το σύστημα παροχής αέρα να τροφοδοτείται εναλλακτικά με ενέργεια είτε από το φωτοβολταϊκό κύτταρο, είτε από το ηλεκτρικό δίκτυο, ανάλογα με την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στα φωτοβολταϊκά στοιχεία, το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και τη φωτοβολταϊκή ενέργεια. Στη συνέχεια περιγράφονται διάφοροι τύποι φωτοβολταϊκών κυττάρων, αξιολογείται η απόδοση τους και το κόστος τους. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες εφαρμογές. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σε μια εγκατάσταση. Στη συνέχεια περιγράφεται η μέθοδος ενεργού ιλύος που αποτελεί και την πιο διαδεδομένη μέθοδο επεξεργασίας - και τα κριτήρια σχεδιασμού της μονάδας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατανάλωση ενέργειας στα διάφορα στάδια επεξεργασίας της εγκατάστασης και ειδικότερα στα συστήματα αερισμού. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο εξοπλισμός και η διαδικασία λειτουργίας της πειραματικής διάταξης. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα όργανα και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων. Επίσης, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της καταγραφικής μονάδας (21Χ Micrologger) και του πυρανομέτρου. Τέλος περιγράφεται η πειραματική διαδικασία για κάθε φάση του πειράματος χωριστά. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων διαφόρων παραμέτρων κατά την πειραματική διαδικασία. Κάθε φάση του πειράματος εξετάζεται χωριστά, και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα χρήσης ηλιακής ενέργειας κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται γενικευμένα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο θέμα.

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:20Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.