Διαχείριση των αποβλήτων στις χοιροτροφικές μονάδες της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Διαχείριση των αποβλήτων στις χοιροτροφικές μονάδες της Κύπρου (EL)

Λοΐζου, Ελένη
Παναγιώτου, Θάλεια

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων των χοιροτροφικών μονάδων της Κύπρου. Συνολικά στη Κύπρο υπάρχουν 106 χοιροστάσια τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στις επαρχίες της Λευκωσίας και της Λάρνακας, όπου υπάρχει και ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα δυσοσμίας. Αναφέρονται γενικά χαρακτηριστικά των χοιροστασίων, αναλύονται οι ισχύοντες νόμοι της Κύπριακής Δημοκρατίας Τέλος παραθέτουμε τα αποτελέσματα μας από τις επισκέψεις μας στις μονάδες και τα συμπεράσματα καθώς και κάποια μέτρα εξοικονόμισης νερού.

bachelorThesis

Νιτρορύπανση (EL)
Pigwaste (EL)
Nitrate pollution (EL)
Χοιρολύματα (EL)


2008


2015-11-17T10:37:21Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.