Μελέτη της κατανομής μεγέθους των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην πόλη της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Μελέτη της κατανομής μεγέθους των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην πόλη της Μυτιλήνης (EL)

Αναγνωστόπουλος, Γιώργος - Σταύρος
Καραγκιοζάκης, Δημήτρης - Δωρόθεος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Μελέτη της κατανομής μεγέθους των ατμοσφαιρικών σωματιδίων από μετρήσεις σε τέσσερα σημεία της πόλης της Μυτιλήνης και σύγκριση των τιμών με το μέσο ημερήσιο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής των αεροζόλ,που καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία.

bachelorThesis

Ατμόσφαιρα (EL)
Size distribution (EL)
Αεροζὀλ (EL)
Όζον (EL)
Τροπόσφαιρα (EL)
Aerosol (EL)
Atmosphere (EL)
Troposphere (EL)
Κατανομή μεγέθους (EL)
Ozon (EL)


2005


2015-11-17T10:37:22Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.