Επίδραση της βιολογικής καλλιέργειας στις φυσικές εδαφικές παραμέτρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Επίδραση της βιολογικής καλλιέργειας στις φυσικές εδαφικές παραμέτρους (EL)

Βασιλάτου, Βασιλική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Οι εδαφολογικές αναλύσεις σε ελαιοκαλλιέργειες είναι το θέμα που αναπτύσσεται σε αυτήν την πτυχιακή εργασία. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η σχέση εδαφικών παραμέτρων με τον τύπο της καλλιέργειας. Τα δείγματα θα προέρχονται από έξι τουλάχιστον κτήματα της περιοχής της σκάλας Καλλονής που ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000.

bachelorThesis

Organic farmining (EL)
Soils (EL)
Εδαφικές παράμετροι (EL)
Βιολογική καλλιέργεια (EL)


2008


2015-11-17T10:37:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.