Μη-ελεγχόμενη ταξινόμηση της νήσου Νάξου με χρήση δορυφορικής εικόνας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)

Μη-ελεγχόμενη ταξινόμηση της νήσου Νάξου με χρήση δορυφορικής εικόνας. (EL)

Καντζάς, Ευριπίδης-Παντελής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάδειξη της τηλεπισκόπησης ως εργαλείο σχεδιασμού με τη γρήγορη, ακριβή και οικονομική απόκτηση πληροφοριών. Στόχος της πτυχιακής είναι η αναγνώριση, ο διαχωρισμός και η κατηγοριοποίηση όσο το δυνατών περισσότερων χρήσεων γης στο νησί της Νάξου από δορυφορική εικόνα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού πακέτου. Η δορυφορική εικόνα προήλθε από το δορυφόρο Landsat 5 ενώ το λογισμικό τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Erdas Imagine. Αρχικά έγινε η απαιτούμενη διόρθωση της εικόνας λόγω των σφαλμάτων που παρουσίαζε εξαιτίας της καμπυλότητας της Γης. Χρησιμοποιήθηκε χάρτης της Νάξου κλίμακας 1:50000 και η κατάλληλη γεωγραφική προβολή ενώ η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή των σημείων ελέγχου εδάφους (Ground Control Points). Ακολούθησε η βιβλιογραφική καταγραφή της συμπεριφοράς κάθε είδους εδάφους στην πρόσπτωση ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος και δη του εύρους που καλύπτουν οι 7 μπάντες του Landsat 5. Στη συνέχεια ζητήθηκε από το λογισμικό με τη χρήση αλγορίθμων να δημιουργηθεί ένας αριθμός συμπλεγμάτων pixels (τάξεις) με κριτήριο τη φασματική τους απόσταση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μη ελεγχόμενη ταξινόμηση. Η αναγνώριση των τάξεων αυτών βασίστηκε στην απορρόφηση και αντανάκλαση που παρουσιάζανε ανάλογα με το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Μετά από συγχωνεύσεις προέκυψαν οι εξής τάξεις: 1) Νερό 2) Δομημένο Περιβάλλον 3) Πλατύφυλλα Δένδρα 4) Μέτρια Βλάστηση 5) Αραιή Βλάστηση 6) Πολύ Αραιή Βλάστηση 7) Έδαφος-Πετρώματα Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε θεματικό χάρτη.

bachelorThesis


2002


2015-11-17T10:37:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.