Διερεύνηση τοξικότητας Cr(VI) στη μικροβιακή κοινωνία μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με την μέθοδο της ενεργού ιλύος.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2002 (EL)

Διερεύνηση τοξικότητας Cr(VI) στη μικροβιακή κοινωνία μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με την μέθοδο της ενεργού ιλύος. (EL)

Παπανικολάου, Ευαγγελία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του εξασθενούς χρωμίου Cr(VI) στη διεργασία της ενεργού ιλύος και τη μελέτη της χημικής του συμπεριφοράς κατά τη διεργασία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού παρακολουθήθηκε η λειτουργία πιλοτικής μονάδας ενεργού ιλύος στο εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Αέρα και Υδάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για τη διεκπεραίωση του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν δύο μονάδες συνεχούς ροής, εργαστηριακής κλίμακας, που λειτούργησαν παράλληλα. Η μια (Μονάδα Β) δέχτηκε σταδιακά συγκεντρώσεις Cr(VI) ίσε; με 0.5, 1, 3, mg 1-1 ενώ η άλλη χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα ελέγχου (Μονάδα Α). Στο τέλος του πειράματος, στη μονάδα ελέγχου προστέθηκαν 5 mg 1-1 Cr(VI) για να διερευνηθεί η επίδραση της παροδικής φόρτισης με Cr(VI) στη διεργασία της ενεργού ιλύος. Κατά την έναρξη λειτουργίας των μονάδων μεταφέρθηκε ενεργός ιλύς από μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων, που βρίσκεται στο Πλωμάρι της Λέσβου -μονάδα που δεν δεχόταν βιομηχανικά απόβλητα και πραγματοποιούσε νιτροποίηση. Τα λύματα που χρησιμοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος και στις δύο μονάδες συνεχούς ροής, ήταν συνθετικά. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας διάρκεσε 5 μήνες, άρχισε το Μάρτιο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2001. Κατά τη διάρκεια του πειράματος πραγματοποιούταν τακτικές μικροσκοπικές παρατηρήσεις της ενεργού ιλύος, λαμβάνοντας δείγμα ανάμεικτου υγρού από τις δεξαμενές αερισμού. Η διεργασία της νιτροποίησης αναχαιτίστηκε σημαντικά σε συγκέντρωση ακόμη και 0.5 mg 1-1 Cr(VI), ενώ συγκεντρώσεις έως και 5 mg 1-1 Cr(VI) προκάλεσαν μόνο ελαφριά μείωση στην απομάκρυνση του οργανικού φορτίου. Προσθήκη 1 mg 1-1 Cr(VI) προκάλεσε την εξαφάνιση των τροχόζωων από την ενεργό ιλύς ενώ υψηλότερες συγκεντρώσεις επηρέασαν την αφθονία των πρωτόζωων. Η παρουσία του Cr(VI) μείωσε επίσης την αφθονία των νηματοειδών μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την επικράτηση ιλύος που περιείχε μικροσκοπικές βιοκροκίδες (pin-point flocs) , τη χαμηλή διαύγαση των επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς και τις σημαντικές απώλειες αιωρούμενων στερεών από την υπερχείλιση της δεξαμενής καθίζησης. Στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται κάποια απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση της διεργασίας της ενεργού ιλύος καθώς και για το πειραματικό μέρος. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του συστήματος της ενεργού ιλύος και των λειτουργιών του. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η τοξικότητα των μετάλλων στην ενεργό ιλύς με εκτενέστερη αναφορά στο Cr(VI). Στην συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται το πειραματικό πρωτόκολλο για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος. Τέλος, ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο με την περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε καθώς επίσης τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του πειράματος.

bachelorThesis


2002


2015-11-17T10:37:27Z

Μυτιλήνη




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.